Chiny: Obawa egzekucji

ASA 17/054/2004
Tenzin Deleg Rinpocze, przywódca duchowy wywodzący się z rdzennie tybetańskiego regionu (obecnie prowincja Sichuan), został zatrzymany 7 kwietnia 2002 roku, podejrzany o bycie zaangażowanym (nie określono, w jaki sposób) w spowodowanie eksplozji, jaka miała miejsce na głównym placu Chengdu, stolicy okręgu, parę dni wcześniej. Lobsang Dhondup, oskarżony o podłożenie ładunku wybuchowego, został zatrzymany już 3 kwietnia. Obu mężczyznom przedstawiono także zarzut produkcji i dystrybucji -separatystycznych- ulotek propagujących ideę niepodległego Tybetu.
Istnieją obawy, że byli oni torturowani przez wiele miesięcy, aż do procesu w listopadzie 2002 roku. Oficjalne dokumenty utrzymują, iż obaj podejrzani -przyznali się- do zarzucanych im przestępstw, ale w trakcie odczytywania wyroku dnia 2 grudnia 2002, Tenzin Delek Rinpocze przed sądem krzyczał, że jest niewinny. Tenzin Delek Rinpocze został skazany na śmierć za -spowodowanie wybuchów- i -wzniecanie separatyzmu-. Termin wykonania wyroku zawieszono na dwa lata. Lobsang Dhondup został skazany na śmierć z powodu tych samych zarzutów, a także za posiadanie materiałów wybuchowych.
Odwołanie, jakie wniósł Tenzin Delek Rinpocze, zostało odrzucone dnia 26 stycznia 2003. Nie jest jasne, czy Lobsang Dhondup zgłosił sprzeciw wobec wyroku, faktem jest natomiast, iż został on stracony jeszcze tego samego dnia, po odrzuceniu apelacji.
TŁO WYDARZEŃ:
Amnesty International uważa, że zatrzymanie Tenzina Delka Rinpocze oraz egzekucja Lobsanga Dhondupa  to efekt niesprawiedliwych wyroków, które pokazują, że chiński system penitencjarny jest wadliwy i że w wielu przypadkach uniemożliwia przeprowadzenie uczciwego procesu. Ponadto, Amnesty International naciska na natychmiastowe zniesienie kary śmierci. ( Więcej informacji na ten temat: Executed -according to law– – the death penalty in China, AI Index: ASA 17/003/2004, Miscarriages of justice – selected cases, AI Index: ASA 17/002/2004, and Miscarriage of justice- – the trial of Tenzin Deleg Rinpoche and related arrests, AI Index: ASA 17/029/2003.)
Amnesty International sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci bez względu na okoliczności, uznając ją za skrajnie okrutną i nieludzką karę.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów w języku polskim, angielskim lub chińskim, wzywając władze chińskie do:

  • wstrzymania egzekucji Tenzina Delka Rinpocze;
  • analizy przeprowadzonego procesu i, w przypadku jakichkolwiek niejasności, uwolnienia Tenzina Delka Rinpocze, lub ponownego osądzenia go zgodnie z międzynarodowymi wymogami dotyczącymi sprawiedliwego procesu;
  • zaniechania stosowania kary śmierci w Chińskiej Republice Ludowej.

Listy prosimy wysyłać na adres:
1. Chief Procurator of the Sichuan Provincial People’s Procuratorate
CHEN Wenqing Jianchazhang
Sichuansheng Renmin Jianchayuan
51 Renminzhonglu Erduan, Qingyangqu
Chengdushi
Sichuansheng 61001
Chińska Republika Ludowa
Forma grzecznościowa: Dear Sir/ Szanowny Panie
2. Governor of the Sichuan Provincial People’s Government
ZHANG Zhongwei Shengzhang
Sichuansheng Renmin Zhengfu
Duyuanjie, Jinjiangqu,
Chengdushi
Sichuansheng 610016
Chińska Republika Ludowa
Forma grzecznościowa: Dear Governor/ Szanowny Panie Gubernatorze
Fax: +86 28 435 6784/435 6789 (Zatytułowany: -For the attention of Governor Zhang Zhongwei-)

Kopie prosimy wysyłać na adres:

1. Prime Minister of the People’s Republic of China
WEN Jiabao Zongtong
Guowuyuan
9 Xihuangchenggenbeijie
Beijing 100032
Chińska Republika Ludowa
Forma grzecznościowa: Your Excellency/ Szanowny Premierze
E- mail: [email protected] (Temat: -For the attention of his Excellency Prime Minister Wen Jiabao-)
2. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej
Ul. Bonifraterska 1
00- 203 Warszawa
Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów. W razie wysyłania apeli w terminie późniejszym niż listopad br. prosimy o skonsultowanie akcji z Amnesty International