Czad: Nasilenie konfliktu może prowokować zbrodnie wojenne i zagrażać rozmieszczeniu unijnych sił pokojowych

-Eskalacja konfliktu zagraża życiu i bezpieczeństwu cywilów w N-Djamenie i we wschodnim Czadzie- – stwierdziła Tawanda Hondora, zastępca Dyrektora Programu AI  ds. Afryki. -Władze oraz grupy zbrojne muszą powstrzymać się od jakichkolwiek akcji mogących narażać ludność cywilną.-

Amnesty International ostrzegła obie strony konfliktu, iż celowe i powszechne ataki na cywilów są uznawane w świetle prawa międzynarodowego za zbrodnie wojenne.

Eskalacja konfliktu pomiędzy rządem Czadu w grupami zbrojnymi nastąpiła w chwili gdy rozpoczęto rozmieszczanie sił Unii Europejskiej EUFOR we wschodniej części kraju w celu ochrony cywilów.

-Impas ten może poważnie zaburzyć rozmieszczenie sił EUFOR, co z kolei doprowadzi do pozostawienia ludności cywilnej bez opieki. Obecne nasilenie się konfliktu zagraża optymalnemu rozmieszczeniu sił pokojowych i stwarza ryzyko dla życia cywilów- – skomentowała Hondora.

Dalsza eskalacja konfliktu może mieć tragiczne konsekwencje dla nękanej wojną populacji wschodniego Czadu. Międzynarodowe organizacje humanitarne ewakuowały swoich pracowników z obozów dla uchodźców ze względu na grożące im niebezpieczeństwo. Z podobnych powodów wycofała się także żandarmeria, która do tej pory zapewniała przynajmniej minimum bezpieczeństwa w obozach.

Amnesty International wezwała do zaprzestania wszelkich ataków na przedstawicieli organizacji humanitarnych, przebywających na terytorium Czadu.

-Ludność cywilna Czadu potrzebuje natychmiastowej ochrony i dostępu do  podstawowych udogodnień- – poinformowała Hondora. -Organizacje humanitarne powinny mieć zapewnione swobodne działanie w całym kraju, bez obaw o bezpieczeństwo swoich pracowników.-

-Eskalacja przemocy i impas w dalszym rozmieszczaniu sił pokojowych UE na terytorium Czadu będą miały fatalne konsekwencje dla mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy wystarczająco długo czekali na zapewnienie ochrony.-

Tłum.: Dagmara Łata