Darfur: Czystki etniczne i zbrodnie wojenne przy użyciu broni z Chin i Rosji

Broń, amunicja i inny podobnego rodzaju sprzęt, jest cały czas dostarczany do Darfuru w zachodnim Sudanie do przeprowadzania operacji militarnych. Dochodzi do bardzo poważnych przypadków łamania prawa międzynarodowego i praw człowieka ze strony rządu Sudanu, a także ze strony wspieranych przez rząd bojówek dżandżawidów oraz zbrojnych grup opozycyjnych.

W opublikowanym dziś raporcie, Amnesty International opisuje proces zbrojenia oraz efekty tych działań z punktu widzenia ludności Darfuru i wschodniego Czadu. Wiele z tych osób zostało wysiedlonych siłą. Raport przedstawia też przypadki łamania embarga na broń (nałożonego na Darfur przez ONZ) przez różne strony konfliktu w okresie od stycznia do marca 2007.

Pokazuje on między innymi, jak rząd Sudanu narusza embargo ONZ na broń i jak tuszuje niektóre ze swoich logistycznych operacji wojskowych w Darfurze. Przedstawiono tu również szczegóły dotyczące rodzajów broni dostarczanej do Sudanu z Chin i Rosji – dwóch stałych członków Rady Bezpieczeństwa – które wykorzystywane były przez rząd Sudanu w sposób łamiący embargo nałożone właśnie przez Radę Bezpieczeństwa.

Kraje, które dostarczają broń, amunicję i inny sprzęt wojskowy rządowi Sudanu lub innym stronom tego konfliktu wiedzą, a przynajmniej powinny wiedzieć, że broń ta jest często wykorzystywana do popełniania poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Darfurze, a obecnie również we wschodnim Czadzie. Niektóre z państw i osób bezkarnie naruszają embargo na broń nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na Darfur, jako że jest ono bardzo niejasno sprecyzowane. W szczególności brak jest silnej kontroli ze strony ONZ, weryfikacji i publicznych raportów.

Amnesty International pilnie wzywa społeczność międzynarodową do natychmiastowego podjęcia kroków celem efektywnego wdrożenia embarga na broń nałożonego przez ONZ, aby zablokować jej napływ do Darfuru. Trzeba to zrobić, aby chronić cywilów i ich prawa człowieka, tak jak wymaga tego prawo międzynarodowe.  

Potrzebny jest światowy Traktat o Handlu Bronią, aby zapobiegać przepływowi broni, która napędza tego rodzaju katastrofalne konflikty. Amnesty International prowadzi kampanię za wprowadzeniem takiego traktatu od października 2003, która jest częścią Control Arms Campaign.
Przeczytaj raport