Dmitrij Krajuchin – Rosja

Dmitrij Krajuchin jest redaktorem naczelnym niezależnej agencji informacyjno-analitycznej -CentrRus- z leżącego nad Oką miasta Orel w zachodniej Rosji. Uchodzi za jednego z najzagorzalszych przeciwników rosyjskich ruchów rasistowskich i nacjonalistycznych. Z tego powodu wielokrotnie grożono mu śmiercią. Zarówno sam Dmitrij Krajuchin, jak i jego rodzina, są prześladowani od lat przy cichej akceptacji władz.
1 sierpnia 2008 roku – podczas pobytu Krajuchina na młodzieżowym obozie praw człowieka – ktoś w środku nocy próbował spalić jego mieszkanie, w którym spała 86-letnia matka działacza, córka oraz 6-letnia wnuczka. Przed podłożeniem ognia sprawcy zablokowali drzwi wejściowe, by uniemożliwić ucieczkę z płonącego lokalu. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji straży pożarnej nikt nie ucierpiał. Mimo oczywistego zaangażowania osób trzecich, miejscowe organa ścigania odmówiły wszczęcia postępowania, zmierzającego do identyfikacji i ukarania sprawców podpalenia. Incydent potraktowany został jako drobne wykroczenie, a 13 sierpnia Krajuchin otrzymał decyzję o oddaleniu jego skargi. Napisano w niej, że -nie stwierdzono znamion przestępstwa w działaniu niezidentyfikowanych osób-.
Według wiarygodnych doniesień, w sprawie podpalenia nawet nie wszczęto śledztwa karnego, a decyzja o zaniechaniu zapadła z naruszeniem prawa. Równocześnie, rzekomo podjęte dochodzenie administracyjne również nie wydaje się do końca wiarygodne; Krajuchin nie został nawet powiadomiony, gdzie i przez kogo jest ono prowadzone. Dopiero w październiku, w dwa miesiące od chwili zajścia, poszkodowany otrzymał pismo od starszego asystenta prokuratora rejonu orłowskiego, w którym poinformowano o wszczęciu dochodzenia w jego sprawie. Jednak, gdy udał się na posterunek policji, by to potwierdzić, dowiedział się, że sprawa została już oddalona. Podczas nieoficjalnej rozmowy z oficerem policji, usłyszał, że to prokurator zalecił takie postępowanie, wcześniej zaś – możliwie dużą zwłokę.
Warto dodać, związek osób trzecich z próbą podpalenia mieszkania Krajuchina nie budzi wątpliwości. W dwa dni po incydencie działacz otrzymał anonimowy list, w którym przyznano, że podpalenie ma bezpośredni związek z jego rolą kluczowego świadka w procesie przeciwko skrajnie nacjonalistycznej organizacji Rosyjskie Zjednoczenie Narodowe (RNU – Russian National Unity). W 2003 roku zeznawał on w procesach karnych przeciwko członkom RNU, oskarżonym o akty wandalizmu oraz rozpowszechnianie materiałów o wydźwięku antysemickim. W 2005 roku podsądni usłyszeli wyroki dwóch lat warunkowego pozbawienia wolności.
Dmitrij Krajuchin, jako świadek, nie został jednak objęty przez rosyjski wymiar sprawiedliwości dostateczną ochroną. W wyniku działania sądu jego dokładny adres przekazano przedstawicielom RNU. Niedługo potem działacz otrzymał anonimowe listy grożące śmiercią. Ale i tym razem organy ścigania nie zaangażowały się; powodem był -brak możliwości ustalenia sprawców, wobec których można podjąć działania-.
Wspomniane przypadki wpisują się w trwający już wiele lat ciąg prześladowań działacza. Grożenie śmiercią, wypisywanie informacji o rzekomym zgonie Krajuchina na murach jego domu to niemal codzienność. Wszystko to przy milczącej akceptacji miejscowych organów ścigania.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku rosyjskim, angielskim lub polskim do:
Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej
Yuriyu Yakovlevichu Chaike
Generalnomy prokuroru Rossiiskoi Federatsii
Ul. B. Dimitrovka, d.15a 125993 g. Moskva GSP-3 Rossiiskaia Federatsia
Fax: +7 495 692 17 25
Zwrot grzecznościowy: Dear Prosecutor General
Minister Spraw Wewnętrznych
Rashidu Gumarovichu Nurgalievu
Ministru Vnutrennich Del Rossiiskoi Federatsii
Ministerstvo vnutrennikh del
ul. Zhitnaia, 16119049 g. Moskva
Rossiiskaia Federatsia
Fax:+ 7 495 237 49 25
Email: [email protected]
Zwrot grzecznościowy: Dear Minister/Szanowny Panie Ministrze
W swoim apelu:

  • Wyraź zaniepokojenie próbą podpalenia mieszkania Dmitrija Krajuchina 1 sierpnia 2008 i serią gróźb kierowanych wobec niego.
  • Wezwij rosyjskie władze do podjęcia szybkiego śledztwa zmierzającego do identyfikacji sprawców i ich osądzenia.
  • Zaapeluj, by ich proces sądowy był szybki, jawny i sprawiedliwy.
  • Poproś rosyjskie władze o poszanowanie i umożliwienie pracy obrońców praw człowieka.

Prosimy również o pisanie do prokuratury regionu Orel, na adres:
Sergei Dmitrievich Vorobiev
Prosecutor of Orel Region
Prosecutor’s Office of Orel Region
Ul. Krasnoarmeiskaia, d17a
302040 g. Orel
Fax +7 4862 76 09 23
Zwrot grzecznościowy: Dear Prosecutor/Szanowny Panie Prokuratorze
W liście do prokuratury:

  • zapytaj, czy Dmitrij Krajuchin został oficjalnie uznany za ofiarę przestępstwa w sprawie karnej nr 35344, dotyczącej próby podpalenia;
  • zapytaj o postępy śledztwa w sprawie podpalenia oraz gróźb wobec Dmitrija Krajuchina;
  • domagaj się, aby Dmitrij Krajuchin był regularnie informowany o postępach śledztwa.

List możesz wysłać także za pośrednictwem Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce.
Ambasada Federacji Rosyjskiej
ul. Belwederska 49, 00-761 Warszawa
tel. (0-22) 621 34 53, 621 55 75, 621 59 54
fax (0-22) 625 30 16
e-mail: [email protected]
Możesz również wysłać list lub pocztówkę z wyrazami solidarności dla Dmitrija Krajuchina. Jego adres:
Dmitriu Kraiukhinu
Rossiiskaya Federatsiya
302027 g. Orel, ul.Priborostroitelnaya, d.72., kv. 79