Dobra Wiadomość: Unia Europejska staje w obronie wysiedlonych Romów w Serbii

Prawie 1000 Romów (około 250 rodzin) mieszkających w nieformalnym osiedlu Belvil w Belgradzie zostało przymusowo wysiedlonych ze swoich domów 26 kwietnia 2012. Ponad 124 rodzin wysiedlono do metalowych kontenerów w pobliżu Belgradu, 133 rodzin było zmuszonych powrócić na południe Serbii. W akcji tej wykorzystano środki Unii Europejskiej.
Amnesty International rozpoczęła akcję na rzecz wysiedlonych Romów w ramach Sieci Szybkiego Reagowania na Przymusowe Wysiedlenia. Wkrótce po tym jak Amnesty ją rozpoczęła, Delegacja Unii Europejskiej w Serbii złożyła publiczne oświadczenie, wyrażając sprzeciw dla przymusowego wysiedlania Romów i przesiedlania ich do miejsc, które nie gwarantują odpowiednich i godnych warunków życia i zamieszkania. Delegacja Unii Europejskiej zaznaczyła, że zgadza się ze stanowiskiem Amnesty International, iż stanowi to poważne naruszenie praw człowieka.
W kwietniu 2012 roku Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 milionów Euro na budowę tymczasowych domów dla Romów przymusowo wysiedlanych z Belgradu. Jednak większość z lokalizacji wskazanych przez władze miasta nie spełnia podstawowych standardów. Zazwyczaj są to miejsca położone daleko od centrum miasta, bez dostępu do transportu publicznego i rynku pracy. Mieszkanie tam narusza zatem prawo do mieszkania i odpowiednich warunków zamieszkania oraz może prowadzić do marginalizacji społecznej Romów i segregacji.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pod koniec zeszłego roku odpowiedziały na apel Amnesty International o podjęcie natychmiastowych działań na rzecz zapewnienia prawa do mieszkania w Serbii.
Amnesty International będzie nadal obserwować sytuację i podejmować kolejne działania w obronie praw przymusowo wysiedlonych osób.