Sędziowie

Dokąd zmierza polska praworządność?

Lato 2021 r. to gorący okres dla polskiej praworządności!

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy, co się działo w lipcu br., kiedy to polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości UE wydały dwa sprzeczne wyroki dot. dalszych losów Izby Dyscyplinarnej SN1.

W sierpniu rząd ma podjąć kroki zmierzające do wykonania wskazanego orzeczenia TSUE.

Kalendarium walki o praworządność w PL – sierpień 2021 r.:

  • 3 sierpnia: minął termin zatwierdzenia przez KE Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski – KE wstrzymała się z jego zatwierdzeniem do czasu rozstrzygnięcia wykonania przez Polskę wyroku TSUE z 15 lipca br. ws. zaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej SN. Fundusze w ramach KPO (57 mld euro na dotacje i pożyczki dla polskich przedsiębiorców) mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Odbudowy i mają być przeznaczone na rewitalizację polskiej gospodarki.
  • 4 sierpnia: Senat podjął inicjatywę ustawodawczą ws. nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Jej celem jest wykonanie wyroku TSUE poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz uchylenie „ustawy kagańcowej”. Projekt ma być dyskutowany w Senacie na początku września 2021 r.2.
  • 5 sierpnia: Pierwsza Prezes SN wydała dwa zarządzenia, które “zamrażają” działania Izby Dyscyplinarnej do 15 listopada 2021. Pierwsze zarządzenie dotyczy spraw dyscyplinarnych sędziów. Drugie: innych spraw sędziowskich rozstrzyganych przez Izbę Dyscyplinarną3. Nowo wpływające sprawy dyscyplinarne sędziów oraz dot. uchylenia im immunitetów będą zatrzymywane w sekretariacie Pierwszej Prezes SN. O losie spraw sędziów będących „w toku” zdecyduje natomiast Prezes Izby Dyscyplinarnej lub sami sędziowie tej izby.
  • 6 sierpnia: Rzecznik Praw Obywatelskich składa wniosek do TK o przełożenie rozprawy zaplanowanej na 31 sierpnia br. ws. wyższości polskiej Konstytucji nad prawem UE do czasu rozpoznania przez TK wniosku Prokuratora Generalnego ws. zbadania art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka z polską Konstytucją. W ocenie RPO wynik drugiej ze spraw będzie miał wpływ na ocenę prawidłowości składu wyznaczonego do tej pierwszej4.
  • 16 sierpnia: deadline dla Polski, aby odpowiedzieć KE na list wzywający do wykonania wyroku TSUE z 15 lipca br. dot. Izby Dyscyplinarnej. Jeśli nie wykonamy go, grożą nam wysokie kary finansowe od kilku do kilkuset euro dziennie5.
  • 31 sierpnia: TK ma wydać wyrok w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej6.

Czy toczący się od kliku lat spór o sposób powołania i skład Izby Dyscyplinarnej SN zostanie w końcu rozwiązany? Czy wyrok z 31 sierpnia zaostrzy go jeszcze bardziej? Jakie będą konsekwencje tej batalii dla nas?

Jedno jest pewne: wyrok TSUE z 15 lipca br. ws. Izby Dyscyplinarnej obowiązuje w Polsce i powinien zostać wykonany przez państwo. Wynika to z zasady lojalnej współpracy z UE zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o UE.


Zdjęcie w nagłówku: Copyright: Piotr Wójcik.