Drugi pozew przeciwko Polsce w sprawie tajnych więzień CIA

Amnesty International z zadowoleniem przyjęła tę informację, gdyż oznacza to, iż kolejny prawnik będzie patrzył prokuraturze na ręce przy śledztwie w sprawie tajnych więzień CIA, chociaż nadal pozostaje ono tajne.
Rozumiemy, iż Prokurator nie jest władny znieść klauzuli tajności śledztwa nadanej przez uprawnione do tego służby. Dlatego też wzywamy Premiera, który powołuje szefów tych służb, aby doprowadził do odtajnienienia wyników śledztwa.

– Amnesty International uważa, że powoływanie się na tajemnicę państwową nie może być używane do osłaniania rządów i bezpośrednio odpowiedzialnych osób przed rozliczeniem ich za zaangażowanie w łamanie praw człowieka – powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International. – Piętrzące się dowody na obecność na terytorium RP więźniów CIA coraz bardziej wskazują na współudział Polski w łamaniu praw człowieka.

Abu Zubaida to według raportu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża osoba, która doświadczyła pełnego repertuaru tortur, którym poddawano -więźniów wysokiej wartości- w tajnych więzieniach CIA: miał być on wielokrotnie poddawany podtapianiu, przez wiele dni trzymany nago w niewygodnych pozycjach, bez możliwości załatwiania potrzeb fizjologicznych, a także w ciasnych pudłach, co spowodowało otworzenie się ran, rzucano nim o ściany oraz narażano na niskie tempertatury i hałas. Od ponad ośmiu lat jest przetrzymywany przez CIA i przez cały ten czas nie postawiono mu oficjalnie żadnych zarzutów. Filmy dokumentujące jego torturowania zostały najprawdopodobniej zniszczone w 2005 roku.
Oczekujemy, że Komisja Europejska oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wezwą Polskę do wypełnienia rekomendacji zawartych w raporcie Tymczasowej Komisji (-Komisja Favy-).
Amnesty International powtarza, że jeżeli wyniki śledztwa oraz ewentualny proces będą tajne, wezwania Rady Europy, Unii Europejskiej i ONZ do jawnego rozliczenia udziału w programie tajnych transferów i więzień CIA nie będzie można uznać za spełnione. Wzywamy również władze USA do dostarczenia polskiej prokuraturze wszelkiej potrzebnej pomocy, a także zapewnienia prawnikowi możliwości nieskrępowanego kontaktu z jego klientem.
Całkowity brak jawności w Polsce stoi w opozycji do rozwoju sytuacji w innych krajach, dla przykładu: szybkie śledztwo parlamentarne na Litwie czy prace specjalnej komisji oraz zapowiedzi wypłacenia odszkodowań w Wielkiej Brytanii. W środę, 15 grudnia włoski sąd zwiększył wyroki skazujące dla 23 Amerykanów oskarżonych o porwanie w ramach programu tajnych transferów i przekazań CIA podejrzanego o terroryzm Egipcjanina, znanego jako Abu Omar.
W październiku br. Prokuratura w Warszawie przyznała status pokrzywdzonego Adb al-Rahim al-Nashiriemu, który twierdzi, że w latach 2002-2003 był przetrzymywany w tajnym więzieniu w Polsce. Najprawdopodobniej był w tym czasie torturowany – stosowano wobec niego wzmocnione techniki przesłuchań, w tym podtapianie (tzw. waterboarding). Grożono mu przystawiając do głowy nienaładowany pistolet oraz wiertarkę bez wiertła, podczas gdy stał nagi z zakrytą głową.
15 listopada Amnesty International opublikowała raport: Tajemnica poliszynela: Piętrzące się dowody na współudział Europy w programie bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA, który podsumowuje ostanie dowody zaangażowania krajów europejskich, w tym Polski, w programie CIA w kontekście walki z terroryzmem, rozpoczętej po atakach na Stany Zjednoczone z 11 września 2001 roku.
Amnesty International przypomina, że zarówno stosowanie tortur, jak i przetrzymywanie osób bez postawienia zarzutów jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 40 i art. 41) oraz złamaniem Kodeksu Karnego (art. 123 i art. 189) i międzynarodowych paktów prawnych wiążących Polskę, takich jak Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.