Dyscyplinarki przeciwko sędziom i postępowania przeciwko Polsce – 6 briefing Amnesty dla Rady ds. Ogólnych UE

Od 2016 roku władze Polski systematycznie ograniczają niezależność sądownictwa. Zmiany w prawie doprowadziły do skoncentrowania kontroli nad wymiarem sprawiedliwości w rękach Ministra Sprawiedliwości. Nowy mechanizm postępowań dyscyplinarnych został zaprojektowany tak, by wykorzystywać go przeciwko sędziom krytycznym wobec rządowej reformy sądownictwa. Wraz z zamachem na niezależne sądy pojawia się w Polsce zagrożenie dla możliwości korzystania z prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz innych praw człowieka.
Lutowy briefing zawiera aktualizację informacji na temat stanu niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Streszcza stan postępowań przeciwko Polsce, które toczą się obecnie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w szczególności w związku z nowelizacjami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Przedstawia również informacje na temat szybkiego wzrostu liczby postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko sędziom i prokuratorom, którzy publicznie krytykowali naruszenia praworządności w Polsce.
Poprzednie briefingi w wersji angielskiej dostępne poniżej.