Dzień kobiet bez przemocy

Amnesty International z okazji dnia kobiet kolejny raz zaapelowała do polskich władz o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Działacze organizacji będą zbierali podpisy w tej sprawie pod petycją do polskiego rządu.
Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została dotychczas podpisana przez 18 państw, w tym m.in. przez Albanię, Ukrainę czy Słowację. Od maja 2011 roku Amnesty International apeluje do władz Polski o niezwłoczne podpisanie i ratyfikację tej Konwencji. 8 marca aktywistki i aktywiści Amnesty International w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach oraz Rzeszowie będą zbierać podpisy pod petycją do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy przez Polskę. Petycja będzie dostępna również elektronicznie na stronie amnesty.org.pl
Tylko w 2010 roku w Polsce skazano za fizyczne lub psychiczne znęcanie się nad najbliższymi ponad 13,5 tys. osób oraz podjęto około 11 tys. interwencji (źródło: Sprawozdanie z realizacji “Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” za rok 2010).
– Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to zjawisko w Polsce powszechne – podkreśla Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. – Dlatego złożenie podpisu i późniejsza ratyfikacja oraz implementacja Konwencji potwierdzi, iż Polska chce aktywnie zapobiegać oraz zwalczać przemoc wobec kobiet oraz przemoc domową.
Konwencja Rady Europy wprowadza instrumenty, które przyczynią się do lepszej ochrony ofiar przemocy, a także zwiększą wykrywalność i karanie tego rodzaju przestępstw. Kluczową kwestią jest zapis o ściganiu z urzędu sprawców przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, w tym gwałtu. Ratyfikacja Konwencji wymusi zatem zmiany, w szczególności w artykule 205 Kodeksu Karnego.
– W ocenie Amnesty International gwałt jest torturą. Ofiara doświadcza zarówno fizycznych, jak i psychicznych konsekwencji tego czynu. Zatem sprawcy muszą być ścigani i karani w sposób efektywny – podkreśla Draginja Nadażdin.
Ponadto Konwencja zakazuje okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz zawierania przymusowych małżeństw. Wprowadza również przepis, który pozwala nadać status uchodźcy kobiecie, która była ofiarą przemocy z powodu swojej płci.
– Dotychczasowa praktyka polskich organów rozpatrujących wnioski o status uchodźcy nie jest jednoznaczna. Interpretacja zapisów artykułu 1A(2) Konwencji dotyczącej statusu uchodźców zdecydowanie wymaga zmiany. Ratyfikacja Konwencji Rady Europy pozwoli na wprowadzenie konkretnej przesłanki, na podstawie której będzie można nadać status uchodźcy kobietom, które były ofiarami gwałtu lub przemocy domowej – zaznacza Draginja Nadażdin.