Dzieci-żołnierze: Pokolenia dzieci zawiedzione przez władze

AI Index: ACT 76/010/2004
Koalicja oskarżyła rządy państw członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do G-8 oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ o nieumiejętne sprawowanie władzy. Wezwała ona do natychmiastowego wydania zakazu używania dzieci-żołnierzy.
„Dzieci powinny być chronione przed wojną, a nie angażowane w nią. Tymczasem młode pokolenia są pozbawiane dzieciństwa przez władze i uzbrojone grupy” – powiedział Casey Kelso, przewodniczący Koalicji na Rzecz Zaprzestania Używania Dzieci jako Żołnierzy
„Stworzenie świata, w którym dzieciom nie pozwala się na udział w wojnach jest możliwe, lecz władze muszą okazać polityczną wolę i odwagę, poprzez egzekwowanie międzynarodowych praw.”
Ogólnoświatowy raport o dzieciach-żołnierzach 2004, poddaje analizie tendencje i stopień rozwoju od 2001 r. w 196 krajach. Mimo nieznacznej poprawy, sytuacja pozostaje właściwie niezmienna lub nawet pogarsza się w wielu krajach. Kończące się wojny w Afganistanie, Angoli i Sierra Leone, doprowadziły do mobilizacji 40.000 dzieci. W same tylko konflikty na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Sudanie wciągnięto ponad 25.000 dzieci.
Szansami na postęp są: stworzenie i rosnące poparcie dla Traktatu ONZ o dzieciach-żołnierzach, powstanie w niektórych krajach programów demobilizujących oraz wzmożone działanie w celu postawienia przed sądem wszystkich rekrutujących dzieci. Szanse te zostały jednak zniszczone przez władze skutecznie łamiące zobowiązania lub nie radzące sobie z politycznym przywództwem.
Rada Bezpieczeństwa ONZ zakazała używania dzieci-żołnierzy i obserwuje tych, którzy posługują się nimi w konfliktach. Jednak pomimo tego, niektórzy członkowie ONZ-u wstrzymali prawdziwy postęp w tej sprawie, poprzez sprzeciwienie się poszczególnym karom wymierzanym sprawcom. Koalicja powiedziała, że Rada Bezpieczeństwa powinna podjąć natychmiastowe i zdecydowane działania, by wycofać dzieci z konfliktu przez nakładanie docelowych sankcji oraz doprowadzania przed Międzynarodowy Trybunał Karny tych, którzy rekrutują dzieci.
Uzbrojone grupy, zarówno paramilitarne wspierane przez rząd, jak i siły opozycji są głównymi winowajcami w rekrutowaniu i użyciu dzieci-żołnierzy. Kilkadziesiąt grup w przynajmniej 21 konfliktach zwerbowało dziesiątki tysięcy dzieci od roku 2001, zmuszając je do walki, szkoląc w użyciu materiałów wybuchowych i broni oraz narażając je na gwałty, przemoc i ciężką pracę.
Dziewczęta i chłopcy z opozycyjnych Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii (FARC), były narażane na „rady wojenne” za dyscyplinarne wykroczenia. W niektórych przypadkach inne dzieci zmuszane były do wykonywania na nich egzekucji. We wschodniej Demokratycznej Republice Konga, uzbrojone grupy napastowały i gwałciły dziewczęta oraz zmuszały dzieci do zabijania swoich krewnych.
Koalicja oświadczyła, że wszystkie uzbrojone grupy powinny chronić dzieci przed konfliktami lub powinny być pociągane do odpowiedzialności za swoje działania.
Władze Burundi, Demokratycznej Republiki Konga, Myanmaru, Sudanu i Stanów Zjednoczonych wykorzystywały dzieci na froncie w przynajmniej 10 konfliktach. Inne rządy, w tym Kolumbii, Ugandy i Zimbabwe wycofały grupy paramilitarne i oddziały używające dzieci-żołnierzy. Kraje takie jak: Indonezja i Nepal wykorzystywały dzieci jako informatorów, szpiegów i wysłanników.
Niektóre rządy: Burundi, Indonezji i Federacji Rosyjskiej zabijały, torturowały i zupełnie przypadkowo zatrzymywały dzieci podejrzane o współpracę z uzbrojoną opozycją. Dzieci palestyńskie zatrzymane przez siły Izraela były torturowane, grożono im również, iż będą zmuszone do bycia informatorami.
Rządy krajów zachodnich złamały zobowiązania dotyczące ochrony dzieci przez zapewnienie im szkolenia wojskowego oraz poprzez wsparcie rządów państw takich jak Ruanda czy Uganda, używających dzieci-żołnierzy.
Koalicja wezwała władze do zakazania rekrutacji osób poniżej 18 roku życia do jakichkolwiek sił zbrojnych, a także do ratyfikacji i wprowadzenia w życie Traktatu ONZ o dzieciach-żołnierzach, który pomaga w zmniejszeniu liczby dzieci wykorzystywanych w działaniach wojennych.
Przynajmniej 60 rządów, w tym Australii, Austrii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu werbuje dzieci w wieku 16-17 lat.
Kopia pełnej wersji raportu jest dostępna na stronie: http://www.child-soldiers.org
Więcej informacji: Nicki East lub Casey Kelso  Koalicja na Rzecz Zaprzestania Używania Dzieci jako Żołnierzy: +44 20 7713 2761 lub [email protected]