Dziennikarz Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam narażony na tortury!

KONTYNUACJA PILNEJ AKCJI NR 88/08 – SRI LANKA – TORTURY / ARBITRALNE ARESZTOWANIE
Dziennikarz Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam pozostanie w areszcie przez kolejne 3 miesiące. Decyzja ministerstwa obrony o kolejnym przedłużeniu aresztu zapadła 7 czerwca. Wydział do walki z terroryzmem (Terrorist Investigation Division – TID), w którego więzieniu w Kolombo przetrzymywany jest dziennikarz, nie doprowadził go do sądu na ogłoszenie tej decyzji, pomimo wyraźnego żądania ze strony samego sądu. Dziennikarzowi grożą dalsze tortury. Wciąż nie postawiono mu zarzutów.
19 marca J.S Tissainayagam złożył w sądzie najwyższym skargę w sprawie złamania jego fundamentalnych praw poprzez poddanie go torturom i dyskryminację z powodu przynależności etnicznej (jest Tamilem).
Wciąż nie otrzymał okularów, które przepisał mu lekarz w czasie wizyty 9 maja, a które miały go uchronić przed dalszym pogarszaniem się wzroku. Nie pozwolono mu też od tamtej pory na kolejną wizytę specjalisty. Brak leczenia może skończyć się u niego ślepotą. Pozwolono mu jedynie na dwie wizyty adwokata od czasu aresztowania ponad 3 miesiące temu. W obu przypadkach rozmowa z adwokatem odbywała się w obecności oficera TID.
Podstawą prawną przedłużenia aresztu były Przepisy Nadzwyczajne Nr 7/2006 (ang. Emergency Regulations), które pozwalają aresztować osoby nawet na 12 miesięcy bez stawiania zarzutów. Jest to więc arbitralne aresztowanie, zakazane przez art. 9(1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Sri Lanka jest stroną. Przepisy Nadzwyczajne wydawane przez prezydenta wprowadzają szeroko zakreśloną i niejasno zdefiniowaną kategorię przestępstw terrorystycznych. W przeszłości były już one stosowane do uciszania krytyki medialnej i walki ze swobodą wypowiedzi.
TŁO WYDARZEŃ
Amnesty International niepokoją niedawne ataki na pracowników mediów oraz inne naruszenia ich praw człowieka, które przypominają te nakreślone w najnowszym raporcie -Sri Lanka: Silencing Dissent- (AI Index: ASA 37/001/2008). Znane są wcześniejsze przypadki przetrzymywania dziennikarzy i innych pracowników mediów przez długi okres czasu bez postawienia im zarzutów. 21 listopada 2006 roku Parameshwari Munusamy, tamilska dziennikarka pracująca dla syngaleskiej gazety Mawbima, została aresztowana przez personel Sił do Zadań Specjalnych i zatrzymana w kwaterze głównej TID na mocy Przepisów Nadzwyczajnych. Podejrzewano, że ma powiązana z Tamilskimi Tygrysami (LTTE). W momencie aresztowania nie powiedziano jej nic na temat powodów ani podstaw prawnych zatrzymania. Parameshwari Munusamy została zwolniona 22 marca 2007 roku po 4 miesiącach pobytu w areszcie bez postawienia zarzutów. Według doniesień 14 marca 2008 roku jej rodzina została zaatakowana przez grupę ludzi, którzy siłą wtargnęli do ich domu i zadali poważnie obrażenia jej ojcu i siostrze. W okresie po 6 marca br. odnotowano wiele ataków i samowolnych zatrzymań przedstawicieli mediów. Zatrzymani zostali między innymi Gayan Lasantha Ranga, Udayen i Kithsiri Wijesinghe, których teksty pojawiają się na stronie internetowej www.outreachsl.com. Cała trójka została rzekomo zwolniona 18 marca po tym, jak spędziła wiele dni w areszcie TID bez postawienia jakichkolwiek zarzutów. Z-ca red. naczelnego gazety The Nation, Keith Noyahr, został porwany i pobity 22 maja. Wg Ruchu Niezależnych Mediów (Free Media Movement – FMM) przyczyną ataku na Noyahra były jego analizy i reportaże dot. konfliktu pomiędzy siłami rządowymi i Tamilskimi Tygrysami.
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli po polsku lub angielsku:

– wyrażających zaniepokojenie faktem, że J. S. Tissainayagam jest arbitralnie przetrzymywany bez postawienia zarzutów przez Wydział do walki z terroryzmem (TID) w Kolombo;
– wzywających władze do upewniania się, że J. S. Tissainayagam nie jest torturowany ani maltretowany i że ma zagwarantowany natychmiastowy i nieograniczony dostęp do rodziny, adwokata, którego sam wybrał, niezawisłego sądu oraz specjalistycznej opieki medycznej, której potrzebuje;
– wzywających władze do natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia J. S. Tissainayagamiego na wolność, chyba że zostaną mu postawione zarzuty popełnienia przestępstwa, a nakaz zatrzymania wyda niezawisły sąd.
ADRESACI APELI:
Prezydent
His Excellency the President Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax: + 94 11 2446657
Zwrot grzecznościowy: Wasza Ekscelencjo/ Your Excellency
Minister Sprawiedliwości
Hon. Amarasiri Dodangoda
Minister of Justice
Ministry of Justice and Law Reforms
Superior Courts Complex,
Colombo 12
Sri Lanka
Fax: + 94 11 2445447
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister
KOPIE DO:
Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki
al. Wilanowska 313 A
02-665 Warszawa
fax (0-22) 843 53 48
e-mail: [email protected]
Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 4 sierpnia.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: ASA 37/025/2008 (pierwotna akcja ASA 37/016/2008)

Tematy