Egipt: Kara dwóch miesięcy pozbawienia wolności dla egipskiego redaktora.

Jego odwołanie zostało rozpatrzone w niedzielę przez Sąd Apelacyjny w Kairze, co doprowadziło do zmniejszenia wymiaru kary.
Redaktor został  oskarżony o publikowanie informacji uznanych przez egipskie władze za -godzące w interes publiczny i narodową stabilizację Egiptu-. Artykuł, o którym mowa, sugerował bowiem, iż stan zdrowia prezydenta Mubaraka znacznie się pogorszył.
Władze twierdzą, iż treść artykułu nie jest zgodna z prawdą i że doprowadziła ona zagranicznych inwestorów do wycofania z Egiptu wartych ok. 350 milionów dolarów inwestycji, szkodząc tym samym egipskiej gospodarce.
Redaktor został zwolniony za kaucją i w oczekiwaniu na wynik złożonego odwołania, pozostawał na wolności. Teraz jednak, pomimo podważenia wyroku w sądzie kasacyjnym, będzie musiał odbyć dwumiesięczną karę pozbawienia wolności, chyba, że prokurator zawiesi odbycie przez niego kary do czasu wydania wyroku przez sąd kasacyjny.
Ibrahim Eissa został oskarżony na mocy art. 171 i 188 egipskiego Kodeksu Karnego, a jego proces wpisuje się w szerzej zakrojoną politykę egipskich władz.
Jak powiedział Hassiba Hadj Sahraoui, wicedyrektor Programu dla Środkowego Wschodu i Afryki Północnej, potępiając wyrok sądu: -Władze używają zarzutu zniesławienia i tym podobnych zarzutów, aby ograniczyć w mediach swobodę wyrażania opinii i komentowanie tematów, które uważają za wykraczające poza granice tego, co może być ujawnione na forum publicznym, mimo, iż wspomniane tematy bez wątpienia leżą w sferze zainteresowania społeczeństwa-. Dodał też, że jeśli Ibrahim Eissa zostanie uwięziony, to Amnesty International uzna go za -więźnia sumienia- oraz wezwie do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia.
Amnesty International apeluje do władz egipskich o wprowadzenie poprawek do kontrowersyjnego prawa prasowego i innych przepisów Kodeksu Karnego, które uznają za przestępstwo przekazywanie prawdziwych informacji, a także o zaprzestanie wykorzystywania zarzutu zniesławienia w celu szantażowania dziennikarzy i zapobiegania relacjom na tematy leżące w sferze uzasadnionego interesu publicznego. 
Tłumaczyła Marta Cąkała
 

Tematy