Egipt: Kończy się czas Centrum leczenia ofiar tortur – AKCJA ZAKOŃCZONA

Centrum zapewnia niezbędne leczenie psychologiczne i rehabilitację ofiar tortur, także tych torturowanych przez policję i siły bezpieczeństwa, oraz kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. W ośrodku leczy się również uchodźców, w głównej mierze Sudańczyków, którzy byli torturowani w swoim kraju. Praca, jaką centrum wykonuje na rzecz uchodźców nabiera szczególnej wagi w czasie, gdy Sudan zmaga się z kryzysem praw człowieka.

Ministerstwo Zdrowia oskarżyło centrum o naruszenie prawa, a w szczególności o wykonywanie działań, do których centrum jako placówka medyczna nie była upoważniona. Owe działania zostaną dokładnie określone, jednakże wygląda na to, iż były one związane ze zgodną z prawem pracą personelu na rzecz praw człowieka.

Groźba zamknięcia ośrodka wynika z panującej ostatnimi laty sytuacji, w której rząd egipski podejmuje coraz ściślejszą kontrolę organizacji pozarządowych, zmuszając je do postępowania w myśl restrykcyjnego prawa, które reguluje ich działania, uznając za niezgodne z prawem nawet czyny będące niczym innym, jak tylko korzystaniem z prawa do swobody stowarzyszeń. Praca takich organizacji jak Centrum Nadim ma kluczowe znaczenie w kontekście systematycznego stosowania tortur i złego traktowania w stosunku do osób zatrzymanych.

Czas ucieka. Amnesty International wzywa swych członków i sympatyków do zabrania głosu w obronie tego nieocenionego centrum..

Podejmij działanie!

Prosimy o natychmiastowe kierowanie apeli do Ministra Zdrowia Egiptu.

  
-

Minister of Health

Dr. Muhammad ‘Awad Tag al-Din

Minister of Health

Ministry of Health

Shari’ Maglis al-Sha’b

Cairo

Egypt

Fax: + 202 796 2751 / 795 3966

E-mail: [email protected]

Zwrot grzecznościowy: Your Excellency