Egipt: Nowe przepisy antyterrorystyczne nie mogą przyczynić się do utrwalenia systematycznych naruszeń praw człowieka

MDE 12/013/2007
Kair – Władze Egiptu, w imię troski o bezpieczeństwo narodowe, systematycznie łamały prawa człowieka – stwierdziła Amnesty International w opublikowanym dziś raporcie. Podczas odbytej w Kairze konferencji prasowej, organizacja wezwała rząd tego kraju do zapewnienia, iż wprowadzenie w najbliższym czasie nowego prawa regulującego zwalczanie terroryzmu nie przyczyni się do utrwalenia tych naruszeń.
Raport, zatytułowany Systematyczne naruszenia praw człowieka w imię bezpieczeństwa, jest kolejnym ostrzeżeniem, jakie Amnesty International skierowała do władz Egiptu. W zeszłym miesiącu, organizacja wyraziła obawy, iż obecnie wprowadzane zmiany w konstytucji, a także planowane nowe przepisy antyterrorystyczne mogą doprowadzić do pogorszenia się sytuacji praw człowieka w tym kraju.
-Tysiące Egipcjan straciło wolność w imię bezpieczeństwa kraju; wielu z nich było bezprawnie przetrzymywanych przez lata, bez postawienia konkretnych zarzutów, czy przeprowadzenia procesu – czasami wbrew sądowym nakazom, domagającym się ich uwolnienia. Inni byli skazywani po głęboko niesprawiedliwych procesach- – powiedział Hassiba Hadj Sahraoui, zastępca Dyrektora Programu Środkowego Wschodu i Afryki Północnej Amnesty International. -Rząd Egiptu ma obowiązek chronić swych obywateli i zwalczać terroryzm, jednakże musi również pamiętać o podstawowych standardach ochrony praw człowieka i zobowiązaniach, wynikających z prawa międzynarodowego, o czym zbyt często zapomina-.
Raport opisuje arbitralne aresztowania, przedłużające się pozbawianie wolności bez przeprowadzenia procesu, tortury i inne niewłaściwe traktowanie przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa, szczególnie przez służby Organów Śledczych Bezpieczeństwa Państwowego (SSI), których zakres działania i władza są szczególnie szerokie w związku z wprowadzeniem 40 temu stanu wyjątkowego, który utrzymuje się do dzisiaj. Raport potępia stosowanie stanu wyjątkowego, jak również prowadzenie przez sądy wojskowe procesów cywili, oskarżonych o popełnianie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu państwa. Postępowania są niesprawiedliwe, a wielu oskarżonych w ich wyniku traci życie, po orzeczeniu kary śmierci.
Według raportu, Egipt był również przystankiem docelowym w prowadzonej przez Stany Zjednoczone -wojnie z terroryzmem-. Mimo ryzyka stosowania tortur, wielu obywateli egipskich podejrzanych o działalność na rzecz terroryzmu, było transportowanych z zagranicy przez rząd amerykański, a także rządy krajów europejskich i arabskich, po czym następowało ich długotrwałe przetrzymywanie i torturowanie. Los części z nich, będących ofiarami nielegalnych operacji zatrzymywania i przekazywania więźniów, pozostaje nieznany. Ich tożsamość, miejsce pobytu i powody, dla których są przetrzymywani nigdy nie zostały ujawnione.
-Władze egipskie muszą ujawnić liczbę, nazwiska, narodowość i obecne miejsce pobytu wszystkich podejrzanych o terroryzm, którzy po ekstradycji zostali poddani nielegalnym operacjom przekazywania do krajów trzecich, czy też w inny sposób zostali przekazani do aresztu z zagranicy- – powiedział Hassiba Hadj Sahraoui.
Raport przedstawia listę sześciu kluczowych zaleceń, które rząd Egiptu powinien zastosować w celu przerwania ciągu nadużyć. Wśród rekomendacji znalazło się zakończenie potajemnego przetrzymywania więźniów, nie mających kontaktu ze światem zewnętrznym, jak i właściwe i dokładne zbadanie wszystkich zarzutów działalności terrorystycznej.
-Tortury są powszechnie stosowane przez funkcjonariuszy SSI, a także inne służby porządkowe, jednak oskarżenia o powiązanie z działalnością terrorystów rzadko bywają odpowiednio zbadane, a rezultaty ewentualnych postępowań są niewystarczające- – powiedział Hassiba Hadj Sahraoui. -Rząd musi zaprzestać z bezkarnością osób, przeprowadzających tortury w imię racji stanu-.
Jest niezwykle istotne, aby rząd Egiptu, przygotowując nowe prawo antyterrorystyczne, zezwolił ekspertom praw człowieka z Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmującym się kwestią tortur i zwalczania terroryzmu na natychmiastowy wgląd w sytuację kraju. Takie wizyty mogłyby stanowić jasny przekaz egipskiego rządu, zobowiązującego się respektować zobowiązania, wynikające z międzynarodowej ochrony praw człowieka.
Amnesty International powtarza swe zaniepokojenie ostatnimi poprawkami do konstytucji i nadchodzącym wprowadzeniem nowego prawa antyterrorystycznego, które mogą dać zielone światło dalszemu łamaniu praw człowieka. Mimo, iż nowe przepisy nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej, egipskie władze stwierdziły, iż tworząc nowe prawo, brały pod uwagę podobne przepisy w innych krajach, włączając w to USA.
-Wielkim błędem władz Egiptu byłoby inspirowanie się amerykańską ustawą Patriot Act, przy uchwalaniu nowych przepisów- – powiedział Curt Goering, wyższy zastępca Dyrektora Wykonawczego amerykańskiej sekcji Amnesty International. -Ze względu na sposób, w jaki prawa człowieka i rządy prawa zostały poświęcone w imię narodowego bezpieczeństwa, Patriot Act krytykowany jest przez wiele osób w Stanach Zjednoczonych jako atak na pielęgnowane przez długie lata wolności-.
Pełna wersja raportu Egipt: Systematyczne naruszenia praw człowieka w imię bezpieczeństwa  w języku angielskim dostępna jest pod adresem: http://web.amnesty.org/library/index/engmde120012007

Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek