Egzekucja Charlesa Deana Hooda wstrzymana!

(Pilna Akcja Nr 240/08)
Decyzja sądu była motywowana potrzebą zbadania kwestii zgodności z prawem instrukcji udzielonych przysięgłym na etapie orzekania o karze. Wprawdzie ten sam sąd oddalił w zeszłym roku podobnie umotywowany wniosek obrony o wznowienie procesu, ale teraz stwierdził, że -zmiany w prawie- spowodowały, iż -roztropnie- będzie rozważyć jeszcze raz wcześniejszą decyzję i w tym celu wstrzymać egzekucję.
Pojawiły się też nowe okoliczności dotyczące innych aspektów sprawy. Już wcześniej obrońcy Hooda poddawali w wątpliwość bezstronność sądu pierwszej instancji, gdyż istniały dowody na romans sędzi prowadzącej sprawę z oskarżającym Hooda prokuratorem. Dowody te obejmują uzyskane niedawno pod przysięgą zeznanie byłego pracownika biura prokuratora, w którym stwierdza, że -wszyscy- wiedzieli o ich romansie trwającym od 1987 do 1993 r. Sąd wezwał więc oboje na przesłuchanie w dniach 8 i 9 września. Zarówno były prokurator, jak i była sędzia potwierdzili, że przez kilka lat łączyły ich intymne relacje.
W liście do gubernatora Ricka Perry-ego, cytowanym przez media w Teksasie, adwokat Hooda napisał: -Intymne relacje pomiędzy sędzią i prokuratorem okręgowym zaczęły się na kilka lat przed procesem pana Hooda. Choć (sędzia i prokurator) nie są zgodni co do tego, kiedy ich romans się skończył, nie ma wątpliwości, że związek miał charakter seksualny w latach bezpośrednio poprzedzających proces.- Prawnik pisał dalej, że para przyznała w czasie przesłuchań 8 i 9 września, że utrzymywała swój związek w tajemnicy: -(sędzia) nie ujawniła tego żadnemu oskarżonemu ani obrońcy w prowadzonych przez siebie sprawach, nie wyłączyła się też z tego powodu z żadnego postępowania. Również prokurator nie ujawnił nigdy romansu obronie w sprawach, w których brał udział i on także nie wyłączył się z tego powodu z żadnego postępowania.-
W poświęconym sprawie artykule wstępnym z 6 września New York Times napisał: -Zarówno Konstytucja Stanów Zjednoczonych, jak i Konstytucja Teksasu gwarantują oskarżonemu prawo do rzetelnego procesu, które oznacza m.in. prawo do bezstronnego sędziego… Nawet zwolennicy kary śmierci powinni być wstrząśnięci perspektywą stracenia człowieka po procesie, który – jeśli zarzuty się potwierdzą – był w tak znacznym stopniu niesprawiedliwy.-
W decyzji z 9 września Sąd Apelacyjny nie zaliczył jednak powyższej sprawy do powodów wstrzymania egzekucji, twierdząc, że prawo Teksasu nie pozwala mu się nią zajmować. Egzekucja została więc wstrzymana wyłącznie z powodu wątpliwości co do prawidłowości etapu orzekania o karze, a nie z powodu wątpliwości co do rzetelności całego procesu.
Dalsze wysyłanie apeli nie jest konieczne. Dziękujemy tym, którzy już to zrobili.
AMR 51/100/2008
Tłumaczenie: Marcin Natorski