Ekwador: Ochrona Praw Człowieka jest konieczna nawet w czasie stanu wyjątkowego.

AI wypowiedziała się w tym tonie po deklaracjach prasowych nowego Ministra Obrony, Nelsona Herrery, który zapowiedział, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma zamiar wprowadzić stan wyjątkowy w miastach o wysokim wskaźniku przestępczości, takich jak Quito(stolica) i Guayaquil, zezwalając tym samym na współpracę wojska z policją .

-Władze mają obowiązek utrzymywać prawo i porządek- orzekła AI, ale stan wyjątkowy może być wprowadzony jedynie w sytuacjach zagrożenia bytu narodowego, zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Paktu o Prawach Politycznych i Obywatelskich ratyfikowanego przez Ekwador w roku 1969.

Z drugiej strony, -siły zbrojne i bezpieczeństwa, których zadaniem jest wprowadzanie środków nadzwyczajnych, powinny mieć jasność co do tego, że podstawowe prawa człowieka muszą być respektowane w każdej sytuacji- dodała międzynarodowa organizacja praw człowieka.

-Wiara, że można zagwarantować bezpieczeństwo jedynie przez ograniczenie praw innych jest niebezpiecznym złudzeniem. W rzeczywistości, nikt nie jest bezpieczny, bez pełnego poszanowania praw wszystkich-, podkreśliła organizacja.

AI przypomniała, że w latach 1999-2000 z prowincji Guayas objętej stanem wyjątkowym, napływały informacje o pozasądowych egzekucjach i torturach stosowanych przez siły bezpieczeństwa, a także o setkach osób zatrzymywanych a następnie zwalnianych bez postawienia zarzutów.

-W swoim dążeniu do utrzymania porządku publicznego, władze Ekwadoru nie powinny zapominać o swoim obowiązku poszanowania praw człowieka i powinny dać jasno do zrozumienia siłom porządkowym w strefach objętych stanem wyjątkowym, że nie będą tolerowane żadne działania łamiące te prawa- stwierdziła AI.

Tematy