Federacja Rosyjska: Amnesty International potępia wzięcie zakładników

Według tych samych raportów grupa zagroziła zamordowaniem zakładników, jeśli nie zostaną spełnione ich żądania wycofania oddziałów rosyjskich z Czeczenii.

-Branie zakładników jest niedopuszczalne w żadnych okolicznościach. Życie ludzi jest narażone na niebezpieczeństwo, ich prawa są po prostu ignorowane. Wzywamy osoby odpowiedzialne do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia zakładników- – powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.

Uznając prawo i obowiązek państwa do ochrony swoich obywateli, Amnesty International wzywa władze rosyjskiej do zapewnienia, że jakiekolwiek użycie siły i broni palnej będzie zgodne z międzynarodowymi standardami.

Tło wydarzeń:
Konflikt w Czeczenii charakteryzują poważne naruszenia międzynarodowych standardów praw człowieka i prawa humanitarnego. Amnesty International aktywnie badała liczne przypadki stałych i wiarygodnych raportów, mówiących o tym, że wojska rosyjskie są odpowiedzialne za rozpowszechnione łamanie praw człowieka, takie jak -zaginięcia-, pozasądowe egzekucje i tortury, w tym także gwałty.

Istnieją także raporty mówiące o łamaniu prawa międzynarodowego przez siły czeczeńskie. Bojownicy czeczeńscy, którzy działali na zaludnionych terytoriach według raportów nie zapewnili środków ochrony ludności cywilnej. Celem ich ataków byli także cywilni członkowie pro-moskiewskiej administracji, co skutkowało wieloma ofiarami śmiertelnymi, porwaniami i przetrzymywaniem cywilnych zakładników.

Amnesty International potępia przetrzymywanie zakładników jako naruszenie postanowień Konwencji Genewskiej.