Federacja Rosyjska: Sąd Najwyższy odmawia Igorowi Sutiaginowi sprawiedliwości

AI Index: EUR 46/046/2004 (wcześniejszy dokument na ten temat)
5 kwietnia, podczas zamkniętego procesu, Igor Sutiagin został uznany za winnego zdrady i skazany na najdłuższy wyrok za zdradę od czasów radzieckich. Jego proces nie spełniał międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu.
Amnesty International wzywa do natychmiastowego ponownego rozpatrzenie jago sprawy zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu. AI wzywa do zwolnienia Igora Sutiagina do czasu kolejnego procesu.
Tło wydarzeń
Igor Sutiagin został aresztowany 29 października 1999 i oskarżony o zdradę poprzez szpiegostwo. Zarzucono mu zbieranie informacji na temat rosyjskiego systemu uzbrojenia i przekazywanie ich amerykańskiemu wywiadowi wojskowemu. Igor Sutiagin utrzymuje, iż korzystał tylko z ogólnie dostępnych informacji.
W 2001 roku sąd regionalny w Kałudze uznał, że nie rozumie, jakie konkretnie informacje Sutiagin przekazywał, i odesłał sprawę do ponownego śledztwa. Dochodzenie wykazało, że w pięciu na 38 materiałach przekazał informacje niedostępne publicznie.
We wrześniu 2003 sprawa trafiła do moskiewskiego Sądu Miejskiego, który 4 kwietnia 2004 wydał wyrok. Trwającemu ponad cztery lata postępowaniu towarzyszyły naruszenia międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu, co daje podstawy do przypuszczeń, że sprawa ma podłoże polityczne.
tłumaczenie: Małgorzata Lamperska