Federacja Rosyjska: Stosowanie tortur/ maltretowanie/ obawy natury prawnej

Mekhti Mukhaev, mężczyzna, 47 lat, rolnik
Isa Gamaev, mężczyzna
 
Podczas pobytu w centrum zatrzymań Mekhti Mukhaev i Isa Gamaev byli najprawdopodobniej torturowani przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Mekhtiemu Mukhaevowi grozi, że będzie sądzony pod najwyraźniej fałszywymi zarzutami, które wniesiono po tym, jak torturowany Isa Gamaev rzekomo wymienił go jako jednego z członków grupy zbrojnej. Obu mężczyznom grożą dalsze tortury i maltretowanie.
Isa Gamaev został aresztowany 10 grudnia 2005 r. w mieście Nalchik, w położonej w rejonie Północnego Kaukazu Republice Kabardyjsko-Bałkarskiej. Oskarżono go o udział w konflikcie w pobliskiej Czeczenii. W oświadczeniu przekazanym rosyjskiej organizacji praw człowieka Memoriał, Isa Gamaev napisał, że spędził 3 dni w areszcie w Nalchiku a następnie został stamtąd przeniesiony do rosyjskiej bazy wojskowej Kankała w północnej części Kaukazu, gdzie przebywał przez około 10 dni. Stamtąd przeniesiono go znowu do innego więzienia. Gamaev twierdzi, że we wszystkich tych miejscach torturowano go, również przy użyciu elektrowstrząsów. Isa Gamaev oświadczył służbom bezpieczeństwa, prawdopodobnie pod przymusem, że jest członkiem opozycyjnej grupy zbrojnej. To samo powiedział o Mekhtim Mukhaevie. W końcu grudnia lub na początku stycznia Isa Gamaev został najprawdopodobniej przeniesiony do siedziby Biura Działań i Poszukiwań należącego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znanego również jako ORB-2, znajdującego się w stolicy Czeczenii – Groznym. Stamtąd przetransportowano go aresztu  tymczasowego (SIZO 1) w Groznym, skąd mógł wysłać list do organizacji Memoriał, w którym opowiadał o torturach, jakim był poddawany w areszcie.
Mekhti Mukhaev, wdowiec i ojciec pięciorga dzieci, mieszka w regionie Itum-Kali, będącego częścią Republiki Czeczeńskiej. Aresztowano go najprawdopodobniej 30 grudnia 2005 r., kiedy odwiedzał kuzyna w mieście Gikalo, w pobliżu Groznego. Prawdopodobnie około pierwszej w nocy grupa zamaskowanych mężczyzn w mundurach maskujących wdarła się do domu jego kuzyna i zabrała Mekhtiego Mukhaeva do Wydziału Policji (ROVD) w regionie Itum-Kali, gdzie został skarżony o chuligaństwo. Podstawy tego oskarżenia wciąż nie są znane. Stamtąd zabrano go do Wydziału Policji w czeczeńskim mieście Szatoi, gdzie go przesłuchiwano. Prawdopodobnie w czasie śledztwa policjanci bili go, straszyli śmiercią i pokazywali zdjęcia różnych ludzi, których chcieli, żeby zidentyfikował.
 Po 11 dniach spędzonych w areszcie ROVD w Shatoi, Mekhti Mukhaev został przeniesiony do ORB-2 w celu dalszych przesłuchań. Prawdopodobnie poddawano go elektrowstrząsom, a nogi i ręce wygięto mu w bolesny sposób do tyłu. Bito go gumowymi pałkami i grożono, że -zniknie- jeśli nie przyzna się, że jest członkiem opozycyjnej grupy zbrojnej. Najprawdopodobniej wielokrotnie tracił przytomność, a przebywający z nim w celi mężczyzna powiedział mu, że raz leżał nieprzytomny cały dzień. Mekhti Mukhaev powiedział swoim prawnikom, że ósmego lub dziewiątego dnia maltretowania postanowił -przyznać się-, że dostarczył członkom opozycyjnej grupy zbrojnej schronienia i jedzenia.
18 stycznia Mekhti Mukhaev został przeniesiony do SIZO 1. Dopiero po tym jak prawie przez trzy tygodnie przetrzymywano go w odosobnieniu, umożliwiono mu kontakt z prawnikiem a rodzina dowiedziała się gdzie przebywa. Kiedy bliscy odwiedzili go, Mukhaev skarżył się na bóle głowy, nóg, płuc i nerek, co jest najwidoczniej konsekwencją tortur. Przebywając w SIZO, Mekhti Mukhaev wycofał swoje zeznania.
1 lutego zarówno Mekhti Mukhaev jak i Isa Gamaev powrócili do ORB-2, gdzie najprawdopodobniej funkcjonariusze służb bezpieczeństwa bili Mekhtiego Mukhaeva, kopali go i uderzali krzesłem, aby zmusić go do powtórzenia wcześniejszych -zeznań-. Natomiast Isy Gamaeva prawdopodobnie nie maltretowano. Organizacje praw człowieka, które dowiedziały się o całej sprawie zadzwoniły do ORB-2 i następnego dnia obaj mężczyźni wrócili do SIZO.
5 lub 6 lutego Isa Gamaev został po raz kolejny przetransportowany do ORB-2, gdzie prawdopodobnie grożono mu gwałtem, jeżeli nie zgodzi się podtrzymać swoich -zeznań-. Mimo że Mekhti Mukhaev i Isa Gamaev wycofali swoje wcześniejsze oświadczenia, 8 lutego Mekhti Mukhaev został oskarżony o bandytyzm ( artykuł 209. rosyjskiego prawa karnego) i wciąż przebywa w areszcie. Amnesty International obawia się, że obaj mężczyźni mogą znów zostać poddani torturom, aby wymóc na nich podtrzymanie wcześniejszych -zeznań-.
Dwie osoby z rodziny Mekhtiego Mukhaeva – Vakha Mukhaev i jego szesnastoletni syn Atabi Mukhaev oraz dwóch innych ludzi -zaginęło- po tym jak w styczniu 2005 r. zostali samowolnie zatrzymani przez rosyjskie siły federalne podczas obławy w wiosce Zumsoi w Itum-Kali. Członkowie rodziny Mekhtiego Mukhaeva zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o rozpatrzenie -zaginięcia- ich bliskich. Amnesty International zebrała liczne dokumenty na temat osób, które prześladowano, które zostały zamordowane lub zniknęły po tym jak zwróciły się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, aby szukać sprawiedliwości w obliczu łamania praw człowieka, którego oni lub ich bliscy byli ofiarami.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

  • domagając się od władz rosyjskich zapewnienia, że Mekhti Mukhaev i Isa Gamaev nie będą torturowani ani maltretowani;
  • apelując o wszczęcie śledztwa w sprawie tortur i maltretowania Mekhtiego Mukhaeva i Isy Gamaeva oraz o pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;
  • przypominając władzom rosyjskim, że dochodzenie w sprawie Mekhtiego Mukhaeva i Isy Gamaeva powinno być prowadzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu i że dowody uzyskane przez wymuszenie nie mogą być używane podczas procesu sądowego;
  • wzywając rosyjskie władze do przeprowadzenia uczciwego i dokładnego śledztwa w sprawie -zaginięcia- Vakhy Mukhaeva, Atabiego Mukhaeva i dwóch innych mężczyzn – Shakhrana Nasipova and Magomeda-Emina Ibisheva aresztowanych w wiosce Zumsoi w styczniu 2005 r.;
  • domagając się od władz rosyjskich przeprowadzenia śledztwa w sprawie prześladowania osób, które zwróciły się o pomoc do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i aby winni zostali ukarani oraz żeby zrobiono wszystko, aby w przyszłości zapobiec takim sytuacjom.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Prokurator Generalny
Vladimir Ustinov
General Procuracy of the Russian Federation
Bolshaia Dmitrovka Moscow, 125993,Russian Federation
Fax: + 7 495 921 4186
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator General/Szanowny Panie Prokuratorze
2. Prokurator Republiki Czeczeńskiej
Victor Kuznetsov
Office of the Public Procurator of the Chechen Republic
Ul. Garazhnaia 9b, Grozny, 364000, Chechen Republic, Russian Federation
Fax: +7 8712 22 31 43 / 22 31 48
Zwrot grzecznościowy: Dear Procurator/Szanowny Panie Prokuratorze
W razie wysyłania apeli po 10 kwietnia 2006 r. prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.