Forum Szkolnych Samorządów Uczniowskich w Tychach

5.10.2005 r. odbyło się spotkanie grupy ze szkół ponadgimnazjalnych. Warsztat dla samorządowców  pt. -Wyzwania rynku pracy- poprowadził koordynator lokalny Fundacji Edukacja dla Demokracji-Tomasz Pietrek. Dla opiekunów Mateusz Król przeprowadził wykład nt. zarządzania organizacją. Frekwencja w tej grupie wyniosła 100%.
11.10.2005 r.  miało miejsce spotkanie grupy ze szkół podstawowych.  Warsztaty pt. -Chłopiec z dwojgiem oczu- oraz -;Bajka- przeprowadziła edukatorka Amnesty International Polska, Magdalena Macioła. Opiekunowie uczestniczyli w wykładzie nt. zarządzania organizacją. Frekwencja w tej grupie wyniosła 47,4%.
12.10.2005 r.- spotkała się ostatnia grupa, ze szkół gimnazjalnych. Również tym razem dla opiekunów przygotowany został wykład nt. zarządzania organizacją. Natomiast samorządowcy brali udział w warsztatach przygotowanych przez Magdalenę Szemraj, edukatorkę AI – pt. -Krok naprzód- oraz warsztacie nt. przemocy, przeprowadzonym przez mgr Katarzynę Ropkę, psychologa szkolnego. Frekwencja w tej grupie wyniosła 92%.
Ogólna frekwencja wyniosła 72,5%. Wśród opiekunów przeprowadzona została ankieta ewaluacyjna. Wszystkie trzy spotkania miały miejsce w Urzędzie Miasta (opiekunowie)
oraz Szkole Muzycznej (samorządowcy).
Mateusz Król
koordynator Szkolnej Grupy Amnesty International nr 16
II Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi
im.C.K.Norwida
ul.Norwida 40
43-100 Tychy