Gwinea Równikowa: Filemón Ondó, José Antonio Nguema, Florencio Ondó oraz Basilio Mayé wolni

AFR 24/013/2006
Zostali aresztowani w Bata, jednym z najważniejszych miast Gwinei Równikowej, pomiędzy godz. 21, 8 października oraz 1 w nocy, 9 października. Postawiono im zarzut członkowstwa w Postępowej Partii Gwinei Równikowej (Partido del Progresso de Guinea Ecuatorial, PPGE), zakazanym ugrupowaniu politycznym oraz zarzut posiadania ulotek propagujących działalność partii oraz innych związanych z ugrupowaniem dokumentów. Zwolniono ich jednak bez podtrzymania w/w zarzutów. Amnesty International ustaliła, iż wieczorem 27 października gubernator prowincji Litoral udał się na główny posterunek policji w Bata i przeprowadził przesłuchanie Filemóna Ondó, José Antonio Nguema., Florencio Ondó oraz Basilio Mayé. Według naszych informacji José Antonio Nguema był maltretowany podczas przesłuchania. 31 października czterej mężczyźni odbyli przesłuchanie w obecności sędziego, ale prawdopodobnie nie postawiono im wówczas żadnych zarzutów. Po przesłuchaniu zostali przeniesieni do więzienia Bata (Cárcel Pública de Bata), gdzie przebywali do czasu zwolnienia.