Hiszpania stanie się dziesiątym krajem w Europie definiującym gwałt jako seks bez zgody

Po ogłoszeniu przez rząd hiszpański nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej, zmieniającej również formalną definicję gwałtu, Starsza Kampanierka ds. płci w Amnesty International, Monica Costa Riba powiedziała:

“Z radością przyjęliśmy wiadomość o krokach podjętych przez rząd, mających na celu poprawę reakcji państwa na przemoc seksualną w Hiszpanii. Jest to zwycięstwo osób, które doświadczyły gwałtu oraz niezliczonych rzesz kobiet, organizatorek kampanii i aktywistek, które działały protestując i organizując akcje uliczne na rzecz budowania świadomości społecznej co do konieczności zreformowania prawa i polityki państwa”.

“Zaproponowana zmiana definicji gwałtu uczyni z Hiszpanii dziesiąte państwo (spośród 31 analizowanych przez Amnesty w Europie) rozumiejące gwałt jako seks bez zgody, zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka. Najwyższy czas, aby inne kraje Europy podążyły za tym przykładem i poprzez zmianę swojego prawa i polityki poszły do przodu w społecznym rozumieniu gwałtu, zgody oraz autonomii seksualnej” – dodała Monica Costa Riba.

Zapowiedzianą ustawę poprzedza seria szeroko komentowanych spraw do tyczących gwałtów zbiorowych, w których wymiar sprawiedliwości zawiódł ofiary. Jedną z grup była tzw. „La Manada” („Wataha”), której pięciu członków zostało uznanych przez sąd niższej instancji za winnych nie gwałtu, a jedynie łagodniej karanego wykorzystania seksualnego. Wyrok, wydany w 2018 roku, wywołał falę ogólnokrajowych protestów i zmobilizował rząd do przygotowania projektu zmian w zakresie definicji gwałtu oraz innych przestępstw seksualnych.

Amnesty International przeanalizuje zapowiadaną ustawę pod kątem jej zgodności ze światowymi standardami praw człowieka, gdy zostanie upubliczniony jej pełny tekst.


Zdjęcie w nagłówku: demonstracja Amnesty International Denmark za zmianą prawa w Dani. 6 marca 2019.