Honduras: Niespłacony dług wobec dzieci.

AI Index: AMR 37/020/2003 (Public)
Od momentu ukazania się w lutym tego roku jej raportu „Zero tolerancji dla bezkarności. Pozaprawne egzekucje dzieci i młodzieży od 1998 roku”, Amnesty International otrzymała nowe doniesienia o pogwałceniu praw człowieka wobec dzieci w Hondurasie.

Według raportów lokalnych organizacji broniących praw człowieka, od stycznia do października bieżącego roku zostało zamordowanych około 500 nieletnich.

„Chociaż rząd Hondurasu przyznał publicznie, że sytuacja jest poważna i wspomógł różne inicjatywy zmierzające do zidentyfikowania osób odpowiedzialnych za te zbrodnie, duża większość przypadków została przeoczona, ponieważ projekty nie zostały właściwie zrealizowane” – według Amnesty International.

Specjalna jednostka śledcza, która bada sprawę śmierci nieletnich, osiągnęła ostatnio pewne postępy w procesie dochodzeniowym w sprawie zredukowanej liczby przypadków, kilku z tych, które zawiera raport sporządzony przez Amnesty International.

„Uważamy to za mały postęp we właściwym kierunku. Najważniejsze jest to, że z determinacją idzie się wciąż naprzód i zapewnia się jednostce środki potrzebne do osiągnięcia celu, którym jest ostateczne ukaranie osób odpowiedzialnych za te przestępstwa” – podkreśliła Amnesty International.

Ostatnio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości ogłosiło ustanowienie Narodowego Planu Ochrony Świadków w procesach sądowych. Amnesty International uważa, że inicjatywa jest pozytywnym krokiem i ma nadzieję poznać zasięg i efektywność tej deklaracji.

Tysiące członków organizacji na całym świecie wysłało wielokrotnie petycje i zgromadziło tysiące podpisów, prosząc władze honduraskie, aby spełniły swój obowiązek zapobiegania gwałceniu praw człowieka i chronienia ofiar.

„Rząd nie może zwlekać ani o jeden dzień dłużej z wprowadzeniem mechanizmów służących ochronie praw chłopców i dziewczynek honduraskich. Trzeba położyć kres przepaści między słowami a czynami” – stwierdziła Amnesty International.
Więcej informacji:
» Raport „Zero tolerancji dla bezkarności. Pozaprawne egzekucje dzieci i młodzieży od 1998 roku”