II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach realizuje program "Human Rights Friendly Schools"

Z radością informujemy, że II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w
Tychach, w którym działa Szkolna Grupa Amnesty International nr 16, jest jedną z 13 szkół na świecie (reprezentujących wszystkie
kontynenty), która bierze udział w pilotażowym projekcie Amnesty
International -Human Rights Friendly Schools- i przez okres jednego roku we
współpracy z polską sekcją AI i Międzynarodowym Sekretariatem w szerokim
zakresie włączy prawa człowieka w życie szkoły, głównie w czterech
obszarach : samorządność szkolna, relacje między uczniami, uczniami i
nauczycielami, program nauczania i pozalekcyjna działalność szkoły.
Prawa człowieka staną się integralną częścią funkcjonowania szkoły, a
rodzice, nauczyciele i uczniowie będą pracować wspólnie na rzecz zmian.
Projekt zakłada, że każda z 13 szkół, stając się -szkołą przyjazną prawom
człowieka- będzie stanowiła modelowe rozwiązania w zakresie integracji praw
człowieka do życia szkoły i wzory implementacji programu w szkołach na
całym świecie.

Tematy