Indie: Bhopal – toksyczny atak na prawa człowieka

-Całe pokolenie po wycieku gazu, osoby które go przeżyły wciąż czekają na sprawiedliwe odszkodowanie i odpowiednią opiekę medyczną,- powiedział Benedict Southworth, Dyrektor ds. Kampanii w Amnesty International. -Firma UCC (i Dow która połączyła się z UCC w 2001 r.) nadal nie uprzątnęła okolicy fabryki ani nie zatrzymała zanieczyszczania środowiska, które zaczęło się z otwarciem fabryki w latach siedemdziesiątych. Oznacza to, iż okoliczni mieszkańcy wciąż chorują wskutek picia zanieczyszczonej wody.-

 

Efekty trwającego zanieczyszczania okolicy są widoczne wśród osób przybyłych do Bhopal po pierwotnym wycieku gazu. Shehesta Kureishi (35 l.), zamieszkała tu po swym ślubie 12 lat temu. Powiedziała ona AI: -Dwa i pół roku temu całkowicie przestałam miesiączkować.- Pani Kureishi odczuwa także ból w dolnej części pleców. Poza tym, również jej siedmioletni syn Ateeb narzeka na ból w stawach. Oboje pili regularnie zanieczyszczoną wodę.

 

Do dzisiejszego dnia nie zostały przeprowadzone żadne istotne badania nad skutkami wycieku gazu i późniejszych zanieczyszczeń, co oznacza, iż ich pełne konsekwencje pozostają nieznane. Władze Indii muszą zapobiec kolejnym szkodom na zdrowiu mieszkańców, zapewniając że Dow odkazi okolice, wypłaci pełne rekompensaty ofiarom, a także zbada skutki zanieczyszczeń dla ludności i środowiska naturalnego.

 

Co jest zdumiewające, aż do dzisiaj nikt nie poniósł odpowiedzialności za wyciek toksycznego gazu i jego tragiczne konsekwencje – ponad 20 000 ofiar śmiertelnych i 100 000 żyjących z chronicznymi chorobami. Zarówno Dow jak i UCC wypierają się odpowiedzialności prawnej; UCC odmawia stawienia się przed indyjskim sądem.

 

UCC próbowało przenieść odpowiedzialność na Union Carbide India Ltd (UCIL), twierdząc, że nie ma ono (UCC) kontroli nad tą swoją firmą-córką. W rzeczywistości, UCC posiadało 50,9% akcji UCIL, utrzymało wysoki stopień kontroli nad nią, i było w stanie zapobiec tragedii.

 

-UCC jest winne wielu zaniedbań w okresie poprzedzającym wyciek gazu. Cała sytuacja w Bhopalu pokazuje jak łatwo niektóre firmy unikają odpowiedzialności za nieprzestrzeganie praw człowieka,- powiedział Southworth. -Potrzebujemy obecnie ogólnoświatowych standardów praw człowieka dla korporacji. Normy ONZ dla Biznesu [UN Norms for Business] są ważnym krokiem w tym kierunku, ale by firmy zachowywały się odpowiedzialnie i unikały sytuacji podobnych tej w Bhopalu, musimy mieć gotowe do zastosowania standardy gwarantujące prawa ofiar.-

 

Raport AI opisuje jak:

UCC przechowywało wysoce niebezpieczne chemikalia; nie przygotowało planu ostrzegania okolicznych mieszkańców; zignorowało ostrzeżenia o możliwości wystąpienia reakcji chemicznej podobnej do tej, która spowodowała wyciek; nie upubliczniło informacji koniecznych do leczenia ofiar.

Indyjskie władze nie zabezpieczyły swoich obywateli przed i po wycieku. Władze były świadome, że fabryka używała niebezpiecznych materiałów, lecz nie podjęły żadnych kroków celem oszacowania ryzyka dla lokalnej społeczności.

Bez konsultacji z ofiarami, indyjskie władze przystały na skromną finansowo ugodę z UCC i oczyściły tę firmę z odpowiedzialności prawnej.

Prawa człowieka zostały naruszone na masową skalę, wliczając prawo do życia i zdrowia.

Pakiet oparty na Normach ONZ dla Biznesu mógłby być użyty do rozliczania firm ze skutków ich działalności dla praw człowieka.

 

Efekty wycieku i niewystarczające odszkodowanie – wraz z innymi zaniedbaniami władz – są odczuwane przez ofiary każdego dnia. Wiele z nich nie może pracować, utrzymywać rodziny i nawet kupić leków dla siebie. Parvati Bai (70 l.), jest chora i zdecydowanie za słaba by pracować. Jej mąż zmarł kilka miesięcy po wycieku gazu. Jej jedyne źródło dochodów to 150 rupii miesięcznej renty (US $3,3). -Nie wystarcza to nawet by kupić trochę jedzenia,- mówi p. Bai. -Któregoś dnia umrę i miasto po prostu sprzątnie moje ciało. To będzie koniec.-

 

Amnesty International nakłania wszystkich chętnych dookoła świata do napisania do firmy Dow prosząc o posprzątanie okolicy fabryki w Bhopal. Więcej informacji na stronie: http://web.amnesty.org/pages/ind-291104-action-eng

 

Pełen raport jest dostępny pod adresem:

http://web.amnesty.org/library/pdf/ASA200152004ENGLISH/$File/ASA2001504.pdf

 

Zobacz także film video na stronie http://bhopal.strategicvideo.net/

Tematy