Migrants aiming to cross into Poland camp near the Bruzgi-Kuznica border crossing on the Belarusian-Polish border on November 17, 2021. Photo by MAXIM GUCHEK/BELTA/AFP via Getty Images

Informacja o próbach kontaktu z przedstawicielami Straży Granicznej i MSWiA

W uzupełnieniu do raportu “Polska: okrucieństwo zamiast współczucia na granicy polsko-białoruskiej” publikujemy informację o przebiegu kontaktu ze Strażą Graniczną oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w okresie luty-marzec 2022 w trakcie badań nt. sytuacji cudzoziemców usiłujących lub przekraczających granice Polski.

22 lutego: Amnesty International wysłała mailowo prośbę o przeprowadzenie wizyty w ośrodkach zamkniętych dla cudzoziemców bezpośrednio do osób zarządzających ośrodkami. W odpowiedziach, które wyrażają dezaprobatę dla takich wizyt, badacze odesłani zostali do przekierowania prośby do Komendy Głównej Straży Granicznej.

23 lutego i 3 marca: Amnesty International dwukrotnie zwróciła się mailowo do Dyrektora mjr. Pawła Hołoweńki z Komendy Głównej Straży Granicznej z propozycją spotkania i prośbą o zgodę na wizytę w ośrodkach dla cudzoziemców. Za każdym razem otrzymywała odpowiedź odmowną. Jako powód podawany był brak regulacji prawnych nakładających na Straż Graniczną obowiązek udzielania organizacjom pozarządowym pozwoleń wstępu na tereny ośrodków oraz regulacje pandemiczne, które wymagają od straży ograniczanie wizyt w ośrodkach, by nie potęgować ryzyka roznoszenia się COVID-19.

Straż Graniczna zaoferowała jedynie możliwość spotkania z kierownictwem jednostek straży, które odpowiadają za rejon, gdzie znajdują się ośrodki dla cudzoziemców lub z kierownictwem samych ośrodków, co miałoby służyć opisaniu badaczom Amnesty International, jak ośrodki działają. Na to Amnesty International nie mogła się zgodzić, ponieważ wykluczałoby to możliwość przeprowadzenia obiektywnej, niezależnej obserwacji, uniemożliwiając zobaczenie warunków w ośrodkach na własne oczy czy możliwość poufnego porozmawiania z przebywającymi tam osobami.

Pierwszy tydzień marca: podczas misji badawczej Amnesty International telefonicznie usiłowała umówić spotkanie ze Strażą Graniczną w Przemyślu. Bezskutecznie.

5 marca: Amnesty International napisała do dyrektora Szymona Hajduka z Urzędu do Spraw Cudzoziemców, aby umówić się na spotkanie. 9 marca otrzymała odpowiedź odmowną, tłumaczoną bardzo napiętym kalendarzem.

30 marca: Amnesty International wysłała oficjalny list do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, w którym przedstawiła wyniki badań zawarte w raporcie (w tym także dot. sytuacji ludzi przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców). List zapraszał Pana ministra do podzielenia się informacją zwrotną, uwagami do wyników raportu. Do tej pory Amnesty International nie otrzymała odpowiedzi.