Irak: Amnesty International zdecydowanie potępia ostatnie zamachy

-Umyślne atakowanie cywilów nigdy nie może być usprawiedliwione,- stwierdziło Amnesty International. -Obieranie za cel wiernych podczas ich religijnych praktyk zdradza kompletną pogardę dla najbardziej fundamentalnej zasady człowieczeństwa.-

Dziewięć skoordynowanych ataków miało miejsce w Karbali i Bagdadzie w ostatni wtorek rano, gdy miliony Muzułmanów obchodziło -Aszurę-, najświętszy dzień w Shi’a Muzułmańskim kalendarzu.

-W dużym stopniu zamachy te są szeroko zakrojonym i systematycznym atakiem wymierzonym w irakijskich cywili, co zgodnie z zasadą organizacji czyni je zbrodniami przeciwko ludzkości. Jako takie , byłyby one zaliczane do najpoważniejszych przestępstw w międzynarodowym prawie.-stwierdziła Amnesty International. – Zamachy muszą być natychmiast powstrzymane a Ci, którzy są za nie odpowiedzialni, muszą być osądzeni.-

Przez ostatnie kilka miesięcy, setki irakijskich cywili zginęło w samobójczych lub innych zamachach przeprowadzonych przez uzbrojone grupy. Amnesty International wzywa grupy zbrojne i inne do zaprzestania ataków na cywili.

Tematy