Irak: Przemoc musi się skończyć – rządy prawa muszą zapanować

Grupa zbrojna o nazwie „Sekretna Armia Islamu” (the Secret Islamic Army) przetrzymuje co najmniej siedmiu zakładników, wśród których są trzej Hindusi, trzej Kenijczycy i jeden Egipcjanin. Grupa groziła ścięciem Hindusa po godz 15:00 czasu GMT w piątek, jeśli kuwejcka firma, dla której pracuje, nie wycofa się z kraju.

 

Członkowie innej grupy o nazwie „Szwadrony śmierci irackiego oporu” (the Death Squad of Iraqi Resistance) porwali w czwartek czterech Jordańczyków. Grupa złożyła obietnicę podjęcia „stosownych kroków” w razie, gdyby firma ich zatrudniająca nie przestała współpracować z Amerykanami. Zgodnie z doniesieniami tego samego dnia zostało porwanych dwóch Syryjczyków – kierowców ciężarówek pracujących dla tej samej firmy. Inna grupa bojowników przechwyciła kierowcę z Somalii i zagroziła jego ścięciem jeśli jego kuwejcki pracodawca nie zaprzestanie działalności gospodarczej w Iraku.

 

W środę dokonano egzekucji dwóch Pakistańczyków po tym, jak ich pracodawca odmówił wycofania się z kraju.

 

Co najmniej 70 osób, spośród których większość to osoby cywilne, zginęło bądź doznało obrażeń podczas samobójczego ataku, który miał miejsce w środę w Bakubie, na północ od Bagdadu. Atak nastąpił, gdy samochód wyładowany materiałami wybuchowymi wjechał w tłum ludzi ubiegających się o pracę, którzy stali w kolejce przed komisariatem policji. Co najmniej 20 osób spośród ofiar to pasażerowie przejeżdżającego w pobliżu autobusu.

 

Jak dotąd setki cywilów zmarły na skutek bezpośrednich, bezwzględnych ataków przeprowadzanych przez grupy zbrojne w Iraku. Wielu pracowników zagranicznych zostało porwanych w czasie kilku ostatnich miesięcy a co najmniej ośmiu z nich zostało straconych. Grupy grożą egzekucjami wszystkich zakładników jeśli firmy ich zatrudniające bądź kraje ich pochodzenia nie wycofają swych wojsk z Iraku.

 

„Amnesty International ponawia wezwania skierowane do grup zbrojnych by zaprzestały zabijania cywilów, przeprowadzania bezwzględnych ataków na gęsto zaludnionych obszarach oraz by szanowały minimalne standardy międzynarodowego prawa humanitarnego, sprawiedliwości i człowieczeństwa”.

 

Organizacja nakłania również grupy zbrojne do natychmiastowego zakończenia serii porwań, jak również tortur oraz okrutnego traktowania i zabijania zakładników.

 

Irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno pociągnąć do odpowiedzialności osoby przeprowadzające tego rodzaju ataki.

Tematy