Irak: Przywrócenie kary śmierci to krok wstecz

„Kara śmierci to najokrutniejsza, najbardziej nieludzka i poniżająca z kar. Stanowi pogwałcenie prawa do życia. Jest nieodwracalna i może zostać wymierzona niewinnym osobom,” oświadczyła Amnesty International.

W niedzielę urzędnicy państwowi oświadczyli, że przywrócona zostanie kara śmierci za przestępstwa obejmujące zabójstwo, handel narkotykami i zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu.

Amnesty International zdaje sobie sprawę z aktualnie panującej sytuacji w Iraku, cechującej się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jak i z obowiązku ochrony życia obywateli irackich, ludzi przebywających w tym kraju oraz zapewnienia im bezpieczeństwa, jaki stoi przed Tymczasowym Rządem Iraku. Jednakże organizacja nie uważa, żeby wprowadzenie kary śmierci stanowiło właściwą reakcję wobec trudnej sytuacji utrzymującej się w kraju. Nie udowodniono nigdy, jakoby kara śmierci miała odstraszać od popełnienia przestępstwa skuteczniej od innych kar.

Amnesty International pracuje na rzecz zniesienia wykonywania egzekucji na całym świecie i często kierowała swe wezwania do Tymczasowego Rządu Iraku o nie przywracanie kary śmierci, a wręcz rozważenie jej trwałego zniesienia.

Jeżeli Tymczasowy Rząd Iraku przywróci wykonywanie egzekucji, będzie to zdecydowany krok wbrew globalnemu trendowi zmierzającemu do zniesienia kary śmierci. Ponad połowa państw na świecie zniosła karę śmierci w prawie lub w praktyce. W ostatnim dziesięcioleciu przeciętnie więcej niż trzy kraje rocznie znosiły wykonywanie kary śmierci wobec winnych popełnienia wszelkich zbrodni,” oświadczyła Amnesty International.

Tematy