Irak: Rząd musi ujawnić miejsce przebywania czterech byłych więźniów Guantánamo

Według urzędnika Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i międzynarodowych mediów, te cztery osoby – ‘Abbas Habib Rumi al-Naely, ‘Ali ‘Abdul Motalib ‘Uwayd Hassan al-Ta’i, Arkan Mohammad Ghafil al-Karim oraz Hassan ‘Abdul Said – zostały przekazane władzom irackim 18 stycznia 2009. Departament Obrony USA ogłosił na swojej stronie internetowej, że czterech Irakijczyków zostało przeniesionych do Iraku w dniu 17 stycznia 2009. Jednakże do dnia dzisiejszego nieznane są ich losy i miejsce przebywania. MKCK skontaktował się z władzami irackimi i poprosił o informacje na temat tych czterech osób oraz o możliwość spotkania się z nimi. Wyższy urzędnik irackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powiedział podobno, że władze nie wiedzą nic o takim przeniesieniu. Iracki Minister Sprawiedliwości natomiast stwierdził podobno, że czterech Irakijczyków, byłych więźniów Guantánamo Bay, zostało zwróconych do Iraku na początku lutego 2009 i że -w ich sprawie prowadzone jest przez siły bezpieczeństwa śledztwo oraz znajdują się oni pod nadzorem sędziego śledczego.- Dodał też, że sędzia przedłużył ich areszt o 15 dni, po których zostaną postawieni w stan oskarżenia w procesie lub zostaną wypuszczeni.
W swoim liście do irackiego Ministra Spraw Wewnętrznych, Amnesty International wezwała rząd do potwierdzenia faktu, że Irak rzeczywiście otrzymał od władz amerykańskich czterech więźniów, o których mowa powyżej, w celu wyjaśnienia dokładnej daty ich przekazania. Organizacja wezwała do natychmiastowego ujawnienia miejsca przebywania czterech mężczyzn, a także do poinformowania o tym ich rodzin i do umożliwienia im spotkania się z więźniami. Amnesty International poprosiła również o informacje na temat powodów i podstawy prawnej dla uwięzienia czterech mężczyzn. Wezwała również do ich natychmiastowego ich uwolnienia, jeśli nie zostaną im postawione zarzuty o popełnienie przestępstwa i jeśli ich proces nie rozpocznie się szybko i zgodnie z międzynarodowymi normami sprawiedliwego procesu i bez uciekania się do kary śmierci. Amnesty International próbowała również upewnić się, że czterech więźniów jest traktowanych w sposób humanitarny, że mają dostęp do prawników i wszelkiej pomocy medycznej, jakiej mogą potrzebować.
tłum. Bartosz Kumanek