Irak: Wraz z trzema milionami wojennych przesiedleńców, rodzi się nowy kryzys humanitarny

MDE 14/022/2007
W komunikacie – opublikowanym tuż przed zaplanowaną w dniach 17-18 kwietnia 2007 r. w Genewie konferencją, zwołaną przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) – AI wezwała państwa do pomocy w łagodzeniu sytuacji irackich uchodźców, którzy falami kierują się do Syrii i Jordanii. Napływ uchodźców do tych krajów nasilił się po ataku uzbrojonych powstańców na jedno ze świętych miejsc Iraku – meczet w Samarze, w lutym 2007 r. Atak pokazał, że celem krwawych ataków zbuntowanych grup zbrojnych jest przede wszystkim ludność cywilna z rozsianych po całym kraju, niezwykle podzielonych społeczności lokalnych.
-Syria i Jordania, które łącznie przyjęły około dwa miliony Irakijczyków, jak na razie brały na siebie ciężar tych masowych migracji. Musi jednak istnieć granica, której nie należy przekraczać – szczególnie w obliczu wzrastającej fali uchodźctwa, wymuszonej toczącym się konfliktem- – powiedział Malcolm Smart, Dyrektor Programu Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. -Jest niezwykle istotne, aby rządy innych państw  zajęły się rozwiązaniem zaistniałej sytuacji i dostarczyły – a nie tylko obiecywały – bezpośrednią pomoc uchodźcom. Wszyscy oni zasługują na to by otrzymać odpowiednie lokum i wyżywienie, wraz z dostępem do opieki zdrowotnej i edukacji – zarówno w Syrii, Jordanii jak i innych krajach, które pomagają udźwignąć konsekwencje irackiej katastrofy-.
Oprócz konieczności niesienia bezpośredniej pomocy irackim uchodźcom i krajom, do których się udają, Amnesty International wzywa również Stany Zjednoczone, Unię Europejską i inne kraje do powołania rozwiniętych programów przesiedleńczych, mających na celu udzielenie pomocy irackim uchodźcom – szczególnie tym najbardziej narażonym na ataki – w rozpoczęciu nowego życia z dala od strefy konfliktu. Amnesty International zwraca również uwagę na potrzebę zapewnienia skutecznej ochrony wszystkim uchodźcom i osobom starającym się o azyl. -Rząd Wielkiej Brytanii i inne rządy, które nalegają aby osoby, którym nie udzielono azylu, powróciły do Iraku – powołując się na względny spokój kurdyjskiej (północnej) części kraju – powinny zaniechać tego sposobu myślenia- – powiedział Malcolm Smart. -Życie Irakijczyków nie powinno być wystawiane na ryzyko przez rządy, które chcą w ten sposób zademonstrować opinii publicznej swą rygorystyczną politykę wobec osób, ubiegających się o azyl. Tego typu zachowanie to igranie z ludzkim życiem.-
Amnesty International wzywa również do działania w sprawie setek tysięcy Irakijczyków, przesiedlonych wewnątrz kraju. -Rząd Iraku, kraje współtworzące Siły Wielonarodowe, inne rządy, a także przywódcy polityczni i religijni w regionie powinni podwoić swe wysiłki na rzecz znalezienia politycznego rozwiązania, zdolnego zakończyć wszechobecną przemoc i pozwalającego Irakijczykom na powrót do ich domów i życie w spokoju- – powiedział Malcolm Smart. -Do czasu, aż zostanie znalezione odpowiednie rozwiązanie, które nie stałoby w sprzeczności z prawami człowieka, Irakijczycy płacić będą najwyższą możliwą cenę, a stabilność regionu wciąż będzie głęboko zachwiana-.
Komunikat Amnesty International Irak: Pogłębiający się kryzys uchodźców dostępny jest w języku angielskim na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/engmde140212007
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek