Opinia przyjaciela sądu dotycząca wyroku w sprawie udzielania pomocy na granicy polsko-białoruskiej

Amnesty International złożyła do Sądu Okręgowego w Lublinie opinię przyjaciela sądu (amicus curiae). To instytucja, dzięki której m.in. organizacje pozarządowe mogą wyrazić swoją opinię co do istotnych faktów oraz prawa w danym postępowaniu sądowym. Amnesty International w swojej opinii przedstawiła argumenty z zakresu praw człowieka, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez sąd przy wydawaniu wyroku w sprawie udzielania pomocy na granicy polsko-białoruskiej. 

W Sądzie Okręgowym toczy się postępowanie apelacyjne wobec dwóch osób aktywistycznych skazanych przez sąd I instancji na karę nagany. Obie osoby zostały skazane za próbę wejścia do strefy objętej zakazem wstępu w związku ze stanem wyjątkowym wprowadzonym w 2021 r. przez polski rząd. Aktywista i aktywistka próbowali dostać się do strefy, żeby dostarczyć pomoc humanitarną osobom, które próbowały przekroczyć granicę polsko-białoruską.  

Sytuacja osób, które znajdują się w obszarze granicy polsko-białoruskiej, jest dramatyczna. Amnesty International opisała ją w raporcie „Polska: okrucieństwo zamiast współczucia na granicy z Białorusią: Poland: Cruelty Not Compassion, at Europe’s Other Borders”. Polskie służby nielegalnie odmawiają tym osobom złożenia w Polsce wniosków o ochronę międzynarodową i wywożą je do lasu, zostawiając je często zagubione, bez jedzenia i picia. Od początku kryzysu przy polsko-białoruskiej granicy zginęło ponad 55 osób. Amnesty International stoi na stanowisku, że nie można nikogo karać za chęć udzielenia pomocy humanitarnej. Wręcz przeciwnie, osoby, które działały na rzecz osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia, powinny być traktowane jako obrońcy praw człowieka. Instytucja Obrońcy Praw Człowieka jest uznana przez prawo międzynarodowe – to osoby, które osobiście działają przeciwko naruszeniom praw człowieka, gdy państwa odmawiają działania lub nie potrafią skutecznie zaradzić naruszeniom.

Z opinią można zapoznać się poniżej. Przypominamy także o petycji: „Nie dla represji wobec osób niosących pomoc”. Podpisz petycję by powstrzymać represję osób niosących pomoc humanitarną osobom migrującym i uchodźcom na granicy polsko-białoruskiej.