Iran: Odroczenie wykonania egzekucji powinno być pierwszym krokiem do zakończenia wykonywania egzekucji na nieletnich

-Wzywamy Iran do zaprzestania wykonywania egzekucji raz na zawsze i wobec wszystkich, wliczając w to wyroki orzeczone wobec co najmniej 85 nieletnich przestępców- dodaje Amnesty International. -Ci nieletni nie powinni zostać skazani na karę śmierci, szczególnie, gdy Iran dał słowo, że podpisze międzynarodowe traktaty zakazujące egzekucji na dzieciach.-
Behnoud Shojaee oraz Mohammad Feda-I zostali oskarżeni o morderstwo z premedytacją i skazani na qesas, czyli zemstę, odpłatę, tu rozumianą jako surowa kara, dla której równoważną jest kara śmierci. Obaj oskarżeni mówili, że nie zamierzali zabić.
Amnesty International jest również zaniepokojone informacjami, że egzekucja Saeed Jazee, trzeciego nieletniego napastnika, obecnie dwudziestojednoletniego, ma zostać wykonana 25 czerwca.
Odroczenie egzekucji zostało ogłoszone we wtorek, 10 czerwca 2008 roku, przez Ajatollaha Mahmouda Shahroudiego, stojącego na czele irańskiego sądownictwa. Był to dzień przed planowanym wykonaniem egzekucji. Amnesty International otrzymało informacje o co najmniej ośmiu innych egzekucjach, które mają zostać wykonane w Teheranie w środę 11 czerwca. Podstawy orzeczenia wyroków pozostałych ośmiu skazanych pozostają nieznane.
Amnesty International ma od dawna poważne wątpliwości związane z procedurami procesowymi, które nie są wciąż w stanie sprostać standardom międzynarodowym, które Iran zobowiązany jest utrzymywać w mocy.
W swym ostatnim liście, który został opublikowany 7 czerwca, Mohammad Feda-I pisze, że w trakcie pobytu w więzieniu był kopany oraz torturowany przez przedstawicieli władz do tego stopnia że pewnej nocy podpisał zeznania, których treści nie znał.
-Jestem dwudziestojednoletnim, młodym człowiekiem, który miał zaledwie szesnaście lat, kiedy trafił do więzienia. Jak wszystkie nastoletnie osoby, tak i ja żyłem jeszcze swoimi młodzieńczymi marzeniami (-)- napisał, dodając: -byłem wielokrotnie bity i chłostany (-) Powiesili mnie pod sufitem i pozostawili bez chęci do życia.-
Amnesty International podkreśla prawa i obowiązki krajów do przeprowadzenia sprawiedliwych procesów sądowych wobec podejrzanych o dokonanie przestępstw kryminalnych. Organizacja jest jednocześnie przeciwna orzekaniu wszelkich wyroków skazujących na karę śmierci.
Przedstawiciele Amnesty International powiedzieli: -Wzywamy irańskich przywódców, przedstawicieli sądownictwa oraz nowych członków irańskiego parlamentu do dopilnowania, by Iran przyłączył się do ogólnoświatowego trendu zmierzającego do całkowitego wyeliminowania kary śmierci, wyrażonego w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007 roku, która wzywa do ogólnoświatowego moratorium w sprawie wykonywania wyroków śmierci-.
Tło

Od 1990 roku w Iranie wykonano co najmniej 430 egzekucji na nieletnich przestępcach, siedem z nich w 2007 i przynajmniej jedną w 2008 roku. Amnesty International jest świadome, że przynajmniej 85 młodocianych przestępców aktualnie oczekuje na egzekucję w celach śmierci i obawia się zarazem, że może ich być znacznie więcej.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (The International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) oraz Konwencja Praw Dziecka (Convention on the Rights of the Child, CRC), których stroną jest również Iran, zabraniają wykonywania egzekucji na osobach, które popełniły przestępstwa zanim osiągnęły wiek 18 lat.
Artykuł 206 (b) irańskiego Kodeksu Karnego, klasyfikuje morderstwo jako -morderstwo z premedytacją- w przypadkach, kiedy morderca świadomie i z wyraźną intencją dopuści się czynu, który niesie skutek śmiertelny, nawet wtedy, gdy morderca nie zamierzał zabić drugiej osoby.
Rodzina osoby zamordowanej ma prawo nalegać na wykonanie egzekucji lub ułaskawić sprawcę. Skazany morderca nie ma prawa szukać ułaskawienia lub złagodzenia wyroku u urzędników państwowych, co ewidentnie narusza Artykuł 6(4) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Amnesty International w ramach Pilnych Akcji wysyła apele w imieniu wszystkich młodocianych osób przetrzymywanych w celach śmierci. W tych Pilnych Akcjach pokazane zostały szczegóły wszystkich przypadków. Zapraszamy do odwiedzania poniższych stron:
Behnoud Shojaee (UA 114/08, MDE 13/065/2008, 8 maja 2008) –
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/066/2008/en/df156937-1dd3-11dd-a442-edc80cf9d3ed/mde130662008eng.html
Saeed Jazee (UA 08/08, MDE 13/070/2008, 21 maja 2008) –
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/070/2008/en/bbf7623a-27f7-11dd-b897-2fa493994d1b/mde130702008eng.html
Mohammad Feda-i (UA 146/08, MDE13/074/2008, 30 maja 2008) –
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/074/2008/en/84c50240-2e5e-11dd-a024-1d23853b0ef1/mde130742008eng.html
Tłumaczył Grzegorz Rychlik