Iran wypuszcza ważną obrończynię praw człowieka!

ns-WOLNA

Nasrin Sotoudeh wolna!

– Obecne uwolnienia są pozytywną zmianą, ale są dopiero pierwszym krokiem w stronę uwolnienia wszystkich więźniów sumienia przetrzymywanych wyłącznie ze względu na pokojowe korzystanie przez nich z przysługujących im praw – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
– Nasrin Sotoudeh we wrześniu 2010 roku została skazana na 6 lat więzienia pod zarzutem “szerzenia wrogiej wobec systemu propagandy” i “działania przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”, w tym z powodu członkostwa w Centrum Obrońców Praw Człowieka.
Organizacja Amnesty International uznała ją za więźnia sumienia i walczyła o jej natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie.
– Aby stało się to czymś więcej niż tylko symbolem, irańskie władze powinny teraz cofnąć wyrok skazujący ją na więzienie, odwołać zakaz podróżowania i zakaz wykonywania zawodu. Muszą również skończyć z ciągłym prześladowaniem i więzieniem osób, które pracują na rzecz ochrony praw człowieka – powiedziała Draginja Nadaždin.
Irańskie władze nie podały żadnego powodu jej wypuszczenia i żadnych wskazówek czy jest ono bezwarunkowe.
– Uwolnienie Nasrin Sotoudeh i i innych osób musi oznaczać zasadniczą zmianę w Iranie w podejściu do praw człowieka i sposobie traktowania pokojowych działaczy i krytyków. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że krok ten będzie postrzegany jako chwyt mający poprawić wizerunek Iranu przed posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które ma się odbyć w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku.
Doświadczenia Nasrin Sotoudeh są charakterystyczne dla traktowania więźniów politycznych w niesławnych irańskich więzieniach. Odmawiano jej regularnych wizyt męża, Reza Khandana i dwójki małych dzieci. W jednym przypadku jej mąż został zatrzymany na noc za pokojowe działania na rzecz uwolnienia swej żony.
W 2012 roku władze na jej 13-letnią córkę nałożyły także nielegalny zakaz podróży. Nasrin Sotoudeh rozpoczęła wtedy w więzieniu 49-dniowy strajk głodowy, który skończył się, gdy władze cofnęły ten zakaz.
Nasrin Sotoudeh podziękowała wszystkim członkom i członkiniom Amnesty International, którzy wzięli udział w jej uwolnieniu. “Jestem świadoma wszystkich waszych działań w moim imieniu i chciałabym podziękować Wam i wszystkim Waszym kolegom za Waszą pracę” – powiedziała.