Iran: Zatrzymaj egzekucję poprzez ukamienowanie

Sakineh Mohammadi została skazana w dniu 15 maja 2006 r. za -bycie w nielegalnym związku- z dwoma mężczyznami. Zgodnie z wyrokiem wykonano na niej karę chłosty w wysokości 99 batów. Następnie we wrześniu 2006 r., podczas procesu mężczyzny oskarżonego o zamordowanie jej męża, została oskarżona o -cudzołóstwo, podczas gdy pozostawała w związku małżeńskim-. W trakcie procesu, Sakineh Mohammadi wycofała -przyznanie się-, które złożyła w trakcie przesłuchania przed rozpoczęciem procesu, twierdząc, że została do niego zmuszona i zaprzeczyła cudzołóstwu. Dwoje z pięciu sędziów uznało ją za niewinną, stwierdzając, że Sakineh Mohammadi już została poddana karze chłosty i dodając, że nie znaleźli wystarczającego dowodu zdrady w sprawie przeciwko niej.
Jednak trzech innych sędziów, w tym sędzia przewodniczący, uznało ją winną na podstawie -wiedzy sędziego-, przepisu irańskiego prawa, które zezwala sędziom na dokonywanie własnych subiektywnych i czasem arbitralnych decyzji, nawet w przypadku braku jasnych dowodów. Skazana przez większość z pięciu sędziów, Sakineh Mohammadi została skazana na śmierć poprzez ukamienowanie.
Kara śmierci została potwierdzona przez Sąd Najwyższy w dniu 27 maja 2007 roku. Sprawa Sakineh Mohammadi została wysłana trzykrotnie do Komisji ds. Amnestii i Ułaskawień, ale wniosek o ułaskawienie został odrzucony. W tej sytuacji droga prawna jest wyczerpana i Sakineh Mohammadi jest zagrożona wykonaniem wyroku.
Prosimy o natychmiastowe w języku perskim, arabskim, angielskim lub w Twoim języku ojczystym, wzywając władz

  • aby nie wykonano egzekucji Sakineh Mohammadi;
  • do natychmiastowego i skutecznego moratorium na wykonywanie egzekucji przez ukamienowanie oraz używanie innych form egzekucji jak również okrutnych i nieludzkich kar, w tym kary chłosty.

Prosimy o natychmiastowe wysyłanie apeli na adresy:
Naczelnika Sądownictwa
Ayatollah Sadeqh Larijani
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary) (Biuro Naczelnika Sądownictwa)
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri
Tehran 1316814737
Islamic Republic of Iran
E-maile wysyłać można za pośrednictwem witryny: http://www.dadiran.ir/tabid/75/Default.aspx. W pierwszym oknie z gwiazdką proszę wpisać swoje imię, w drugim nazwisko, w trzecim Wasz adres e-mail.
Nagłówek: Your Excellency\Wasza Ekscelencjo
Szef Sądownictwa Prowincji Wschodni Azerbejdżan
Head of the Judiciary in East Azerbaijan Province
Hojjatoleslam Malek-Ashtar Sharifi
Office of the Head of the Judiciary in Tabriz
East Azerbaijan
Islamic Republic of Iran
Zwrot grzecznościowy: : Your Excellency
Prosimy także o wysyłanie kopii listów na adres irańskiej ambasady w Polsce:
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
Adres e-mail: [email protected]
Tło sprawy:
W Iranie ukamienowanie jest przewidziane jako sposób egzekucji osób skazanych za popełnienie przestępstwa -cudzołóstwa, podczas gdy pozostawali w związku małżeńskim-. W 2002 r., Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zlecił sędziom nałożenie moratorium na stosowanie tej kary. Mimo to, od 2002 roku co najmniej pięciu mężczyzn i jedna kobieta zostali ukamienowani. W styczniu 2009 r. rzecznik Sądowownictwa, Ali Reza Jamshidi, potwierdził, że dwie egzekucje poprzez ukamienowanie zostały przeprowadzone w grudniu 2008 r. jak również wyjaśnił, że instrukcja w sprawie moratorium nie jest prawem obowiązującym i w związku z tym, sędziowie mogą ją ignorować.
tłum. Barbara Gadomska
Onet.pl o sprawie