Irlandia: Referendum w sprawie aborcji to historyczna szansa do głosowania za równością, empatią i godnością

Referendum, o które społeczeństwo irlandzkie długo walczyło, daje Irlandkom i Irlandczykom szansę głosowania nad usunięciem konstytucyjnego zapisu zakazującego aborcji we wszystkich okolicznościach poza sytuacjami zagrożenia życia kobiety ciężarnej. Zapis ten, znany jako „ósma poprawka”, oznaczał, że irlandzka ustawa o aborcji jest jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie.

W piątek mamy historyczną szansę zmiany konstytucji Irlandii i usunięcia ograniczeń, które spowodowały ogromne cierpienie niezliczonych kobiet i dziewcząt. Tej okazji nie można przegapić

– powiedział Colm O Gorman, dyrektor Amnesty International Irlandia.

Głosowanie na TAK jest głosem na rzecz równości, godności, szacunku i empatii. To głosowanie na przyszłą Irlandię, w której prawa człowieka kobiet i dziewcząt są szanowane i chronione. Jest to głosowanie na nadzieję i koniec wygnania kobiet potrzebujących bezpiecznej opieki zdrowotnej.

„Ósma poprawka” narusza prawa kobiet i dziewcząt – w tym prawa do zdrowia, życia, prywatności, równości i niedyskryminacji oraz prawo do wolności od okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Każdego dnia średnio 10 kobiet i dziewcząt opuszcza Irlandię, aby uzyskać dostęp do aborcji za granicą. Szacuje się, że trzy kolejne zażywają importowane środki do aborcyjni farmakologicznej bez wsparcia medycznego. Stosując te środki w Irlandii, spotykają się z możliwą sankcją karną, w tym karą pozbawienia wolności do 14 lat.
“Przeprowadzenie tego referendum było długą i trudną walką. Wymagało 35 lat, 10 rządów i zorganizowania masowej kampanii społecznej. W tym czasie irlandzkie drakońskie prawo aborcyjne spowodowało ogromne szkody, a w niektórych przypadkach kosztowało życie”- powiedział Colm O ‘Gorman.

To nie jest głosowanie nad tym, czy w Irlandii będzie dochodziło do aborcji – ostatnie trzy dekady pokazały, że „ósma poprawka” nie powstrzymała aborcji. To jest głosowanie nad tym, czy kobiety, które dokonują aborcji, będą miały dostęp do bezpiecznych usług medycznych i będą traktowane ze współczuciem i godnością.

Mimo zaangażowania w kampanię przedreferendalną, Amnesty International stoi na stanowisku, że kwestie poszanowania praw człowieka nie powinny, co do zasady, być rozstrzygane w drodze referendum. Państwo ma obowiązek zapewnić poszanowanie praw człowieka, nawet jeśli większość uczestniczących w głosowaniu (tym czy innym) opowiada się za inną opcją.
Tło:
Amnesty International Irlandia prowadzi kampanię na rzecz wprowadzenia prawa aborcyjnego zgodnego z prawami człowieka w Irlandii od czasu globalnej kampanii “My Body My Rights” z 2014 r. Głosowanie na TAK w referendum i usunięcie obowiązującej od 35 lat „ósmej poprawki” do konstytucji Irlandii ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.
Dowiedz się więcej o powiązaniu praw człowieka z kwestią aborcji: Aborcja: pytania i odpowiedzi>>>

Marsz wyboru w Dublinie, Irlandia, 26 września 2015. Copyright Amnesty International Ireland