Izrael-Gaza: ONZ musi zapewnić wdrożenie postanowień raportu Goldstone'a

,,Rada Praw Człowieka ONZ powinna zaaprobować raport i jego rekomendacje oraz wymagać, aby Sekretarz Generalny ONZ zreferował go na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-, powiedziała Donatella Rovera, która prowadziła dochodzenie Amnesty International ws. konfliktu w Izraelu i Gazie.
,,Rada Bezpieczeństwa ONZ i inne ciała organizacji muszą podjąć niezbędne działania, aby zapewnić, że ofiary konfliktu doczekają się sprawiedliwości i zadośćuczynienia a winni nie uciekną od odpowiedzialności za popełnione morderstwa-.
Pomimo mocnych dowodów na zbrodnie wojenne i inne poważne naruszenia prawa międzynarodowego, które miały miejsce podczas konfliktu oraz już po nim, zarówno Izrael jak i Hamas nie zdołały przeprowadzić w tych sprawach wiarygodnych śledztw, ani też pociągnąć do odpowiedzialności winnych.
Rada Bezpieczeństwa ONZ potepiła ataki przeciwko ludności cywilnej podczas konfliktu oraz wezwała obie strony do przestrzegania prawa międzynarodowego, ale do tej pory przymykała oko na zbrodnie wojenne i inne poważne nadużycia popełnione przez obie strony.
,,Odpowiedzialność spoczywa teraz na społeczności międzynarodowej, w szczególności Rada Bezpieczeństwa ONZ, jako najpotężniejszy organ ONZ, powinna podjąć zdecydowane działania, aby zapewnić ukaranie sprawców i sprawiedliwość dla ofiar-, powiedziała Donatella Rovera.
,,Rada Bezpieczeństwa ONZ, w nawiązaniu do wyników raportu Goldstone-a, będzie musiała odwołać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli Izrael i Hamas same nie przeprowadzą wiarygodnych śledztw, a jedynie zbadają sprawę w ograniczonym stopniu.-
Rekomendacje Amnesty International:

  • Rada Praw Człowieka ONZ powinna wprowadzać w życie założenia raportu, monitorować sposób implementacji postanowień, wymagać od Sekretarza Generalnego ONZ, aby przedstawić raport w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i, aby Rada Bezpieczeństwa ONZ rozważyła poinformowanie o sprawie Miedzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli Izrael i Hamas same nie zapewnią sprawiedliwości wobez ofiar.
  • Sekretarz Generalny ONZ powinień bezzwłocznie zreferować raport w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
  • Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna bezzwłocznie powołać komisję ekspertów do monitorowania sytuacji przez Izrael I Hamas (de facto administurjący w Gazie) oraz żądać od obu stron raportowania w półrocznych odstępach o tym, jakie niezależne śledztwa dotyczące naruszeń praw człowieka i praw humanitarnych miały miejsce.
  • Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna zreferować sytuację przed prokuratorem z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, jeśli Izrael i Hamas same nie przeprowadzą wiarygodnych śledztw, a jedynie zbadają sprawę w ograniczonym stopniu.
  • Zgromaczenie Ogólne ONZ powinno zażądać od Sekretarza Generalnego sprawozdania o działaniach podjętych celem zapewnienia oszacowania przypadków poważnych naruszeń prawa międzynarodowego oraz założenia funduszu dla ofiar z obu stron konfliktu, którzy ucierpieli z powodu zniszczeń spowodowanych pogwałceniem prawa.

Tematy