Izrael przykręca kurek z wodą Palestyńczykom.

Bezpodstawne, restrykcyjne ograniczenia w dostępie do wody na Terytoriach okupowanych powodują, że Palestyńczycy nie mogą rozwijać infrastruktury niezbędnej do uzyskania dostępu do wody.
-Izrael zezwala Palestyńczykom jedynie na dostęp do niewielkiej ilości wspólnych źródeł, które znajdują się w większości na Zachodnim Brzegu, podczas gdy izraelscy osadnicy mogą korzystać ze źródeł nieograniczonych-. -Izraelska blokada w Strefie Gazy jeszcze pogorszyła sytuację-, mówi Donatella Rovera z Amnesty International.
W nowym, pogłębionym raporcie Amnesty International ukazuje dyskryminacyjną politykę wodną Izraela, która uniemożliwia dostęp do wody Palestyńczykom.
Izrael zużywa ponad 80 procent wody z górskich warstw wodonośnych, Mountain Aquifer jest jedynym źródłem wodnym dla Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, dla Izraela jest to jedno z wielu źródeł, gdyż korzystają również z wody z rzeki Jordan.

Dzienne zużycie wody przez Palestyńczyków wynosi ok. 70 litrów na osobę, dla Izraelczyków wynosi ponad 300 litrów, czyli 4 razy więcej.
Na niektórych wiejskich terenach Palestyńczycy muszą przeżyć przy 20 litrach na dzień, co jest absolutnym minimum, które powinno być stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Od 180 do 200 tys. Palestyńczyków żyjących na terytoriach wiejskich nie ma dostępu do bieżącej wody, Izraelska armia zaś często zabrania im zbierania nawet wody deszczowej.
Z drugiej strony, izraelscy osadnicy, żyjący na Zachodnim Brzegu wbrew prawu międzynarodowemu, mogą uprawiać ziemie, korzystać z ogrodów i z basenów.
Ok. 450 tys. osadników zużywa tyle samo lub więcej wody co cała populacja Palestyńczyków licząca ok. 2,3 mln.
W Strefie Gazy, ok. 90-95% wody z jedynego źródła Coastal Aquifer jest skażona i nienadaje się do konsumpcji. Zaś Izrael nie godzi się na transfer wody ze zbiornika w Zachodnim Brzegu do Strefy Gazy.
Restrykcje wprowadzane przez Izrael w ostatnich latach dotyczące możliwości dostania się do Strefy Gazy doprowadziły do dalszych zanieczyszczeń.
Wielu Palestyńczyków, aby poradzić sobie z brakiem wody, zmuszona jest do kupowania często zanieczyszczonej wody z kanistrów po zawyżonych cenach.
Radykalne oszczędzanie wody przez palestyńskie rodziny jest niebezpieczne dla zdrowia.
-Izraelskie restrykcje wobec Palestyńczyków na Terytoriach okupowanych przez 40 lat uniemożliwiają rozbudowę wodnej infrastruktury przez Palestyńczyków. W konsekwencji setki tysięcy Palestyńczyków nie mają dostępu do wody, przez co nie mogą normalnie żyć. W takiej sytuacji nie jest możliwe normalne jedzenie, mieszkanie, czy też rozwój ekonomiczny- mówi Donatella Rovera.
Izrael ograniczył Palestyńczykom dostęp do wielu zasobów wodnych. Palestyńczycy muszą posiadać różnego rodzaju zezwolenia od władz izraelskich, jeśli chcą przewozić lub dystrybuować nawet niewielką ilość wody na Terenach okupowanych. Załatwienie wymaganych zezwoleń jest skomplikowane i długotrwałe. Wszystko to wpływa na wzrost ceny wody.
W palestyńskich wioskach ludzie cierpią z powodu braku wody, zaś armia izraelska niszczy zbiorniki z wodą deszczową i konfiskuje zbiorniki przewożone przez Palestyńczyków. Dla kontrastu w wielu osadach izraelskich woda często jest marnowana.
Wielu palestyńskich chłopów, z powodu braku wody, nie jest w stanie uprawiać nawet niewielkiej połaci ziemi.
-Woda jest podstawową potrzebą a dostęp do niej to podstawowe prawo. Natomiast dla wielu Palestyńczyków dostęp do wody, nawet 3-rzędnego gatunku stał się luksusem, na który nie mogą sobie pozwolić- powiedziała Donatella Rovera.
-Izrael musi zakończyć swoje dyskryminacyjne praktyki przy ograniczaniu Palestyńczykom dostępności do wody. Musi również wziąć odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i zapewnić Palestyńczykom sprawiedliwy dostęp do zasobów-.
Oficjalna strona polskiej kampanii -Żądamy Godności-
Pełen tekst raportu:

Tematy