Izrael / Terytoria Okupowane: Odmowa dostępu do Strefy Gazy dla delegacji Amnesty International

-Organizacja zdecydowanie przeciwstawia się wszelkim próbom skłonienia osób do pozbywania się ich praw-, stwierdziła Amnesty International. -Podpisanie takich -przepustek- w żadnym przypadku nie zwalnia izraelskiej armii od odpowiedzialności za takie czyny, ani władz izraelskich od obowiązku zapewnienia, iż siły zbrojne będą respektowały prawa człowieka niezależnie od sytuacji.-

-Traktowanie tej kwestii w sposób nieodpowiedni i ze zwłoką zwiększy prawdopodobieństwo, że sprawcy naruszeń praw człowieka unikną sprawiedliwości, co pozbawi rodziny ofiar prawa do poznania prawdy o losie i miejscu pobytu ich krewnych, a także uniemożliwi wypłacenie odszkodowań dla ofiar i ich rodzin-, stwierdziła dzisiaj Amnesty International.

Organizacja wyraża zaniepokojenie, iż celem tych nowych i drastycznych restrykcji jest uniknięcie zewnętrznego monitorowania oraz dokładnego analizowania postępowania armii izraelskiej. Wyraża też niepokój, że ograniczenia te doprowadzą do większej ilości ofiar śmiertelnych w Gazie i wzywa armię do natychmiastowego przerwania stosowania nadmiernej i sprzecznej z prawem siły.

Dziś wysłannikom Amnesty International odmówiono wstępu do Gazy. Musieliby podpisać -przepustki-, na co jednak nie wyrazili zgody. Organizacja wielokrotnie nalegała na to, aby międzynarodowi obserwatorzy monitorujący stan praw człowieka zostali rozmieszczeni w Izraelu i Terytoriach Okupowanych, by zapewnić przestrzeganie międzynarodowych standardów.

-Potępiamy bezprawne zabijanie osób cywilnych, w tym również dzieci, w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych, niezależnie od tego, czy zabójstwa te zostały dokonane przez członków armii izraelskiej, czy przez członków zbrojnych grup palestyńskich-, stwierdziła Amnesty International.

Tło wydarzeń

W deklaracja która miałaby być podpisywana napisane jest między innymi, iż -osoba podpisująca wyraża zgodę na to, że władze państwa Izrael i jego instytucje nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za śmierć, odniesione rany lub zniszczenie / utratę mienia, które mogą mieć miejsce w rezultacie działań wojennych-.

Więcej informacji:
» http://web.amnesty.org/pages/iot_home

Tematy