Izrael / Terytoria Okupowane: Trzeba powstrzymać spiralę zemsty

W odpowiedzi na przerażające samobójcze ataki dokonane przez Hamas, Izrael zbombardował palestyńskie miasta mierząc w palestyńskie służby bezpieczeństwa. W rezultacie ataków powietrznych dwóch Palestyńczyków zostało zabitych i wielu rannych. Doniesienia mówią o trzech innych zabitych w wyniku ostrzeliwania przez izraelskie czołgi. Ponadto władze izraelskie zamknęły wszystkie palestyńskie miasta i wioski w rejonie konfliktu odcinając mieszkańców od świata zewnętrznego.

-Polityka odwetu na całej ludności za ataki zbrojnych ugrupowań narusza fundamentalne prawa człowieka i normy prawa humanitarnego- – stwierdza Amnesty International.

W Genewie spotykają się przedstawiciele krajów, które ratyfikowały Konwencje Genewskie, by potwierdzić zasady Czwartej Konwencji. 189 państw – stron tej konwencji zobowiązało się do poszanowania i zapewnienia szacunku dla jej postanowień, w tym do ochrony życia, godności i mienia ludności cywilnej na terytoriach okupowanych.

Izrael, który – podobnie jak Stany Zjednoczone – nie będzie uczestniczył w spotkaniu skupiającym się na problemie Terytoriów Okupowanych, ratyfikował Konwencje Genewskie i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

-Społeczność międzynarodowa nie może bezczynnie przyglądać się, jak spirala przemocy wzrasta- – mówi Amnesty International. -Na Terytoria Okupowane winni być niezwłocznie wysłani międzynarodowi obserwatorzy wyposażeni w przejrzysty, publiczny mandat do śledzenia, jak przestrzegane są prawa człowieka i przepisy międzynarodowego prawa humanitarnego.-

Amnesty International nieustannie nalega, by właściwą odpowiedzią na łamanie praw człowieka i nadużycia wobec międzynarodowego prawa humanitarnego, takie jak samobójcze ataki, było postawienie przed sądem każdego zasadnie podejrzewanego o popełnienie takich czynów lub ich zlecanie. Każdy proces winien odpowiadać międzynarodowym normom dla rzetelnej rozprawy sądowej.

-Bombardowanie posterunków policji i zamykanie dróg w ramach odwetu uniemożliwia funkcjonowanie policji i sądów. Osłabia to zdolność władz palestyńskich do wypełniania obowiązku stawiania przed każdego, kto na terytorium podległym ich jurysdykcji dopuszcza się łamania praw człowieka- – konklluduje Amnesty International.

Tematy