Izrael/Terytoria Okupowane: Mur narusza prawo międzynarodowe

Izraelski rząd sprzeciwia się rozpatrywaniu sprawy przez Trybunał, uznając jej przedmiot za ‘polityczny’.

-Wznoszenie przez Izrael budowy muru na Terytoriach Okupowanych narusza prawo międzynarodowe i przyczynia się do poważnego pogwałcenia praw człowieka. Jest więc stosownym, by sprawę tę rozpatrzył sąd”- oświadcza Amnesty International.

8 grudnia 2003 Zgromadzenie Ogólne ONZ, wykorzystując władzę wynikającą z art. 96 Karty Narodów Zjednoczonych wydało rezolucję, w której prosi ICJ o wydanie opinii doradczej o prawnych konsekwencjach budowy muru przez Izrael.

Władze izraelskie uznają mur za -środek służący obronie, mający zablokować przenikanie terrorystów, broni i materiałów wybuchowych do państwa Izrael”. Jednakże większa część muru nie jest budowana na Zielonej Linii między Izraelem i Zachodnim Brzegiem. Prawie 90% znajduje się na palestyńskiej ziemi na Zachodnim Brzegu, otaczając palestyńskie miasta i wsie, odcinając od siebie społeczności i rodziny, Oddziela rolników od ich ziemi i odcina Palestyńczyków od ich miejsc pracy, szkół, placówek służby zdrowia i innych niezbędnych usług.

-Dozwolone prawnie potrzeby Izraela: zabezpieczenia granic i zapobiegania dostępowi ludzi, mogącym stanowić zagrożenie dla jego bezpieczeństwa, nie uzasadniają budowy takiego muru na terenie Terytoriów Okupowanych. Mógłby on być zbudowany na terytorium izraelskim na Zielonej Linii, gdzie mechanizmy kontroli wejścia osób z zewnątrz mogłyby zostać też wzmocnione w razie potrzeby – – oświadcza Amnesty International.

Budowa tego muru na Terytoriach Okupowanych ma liczne negatywne konsekwencje dla setek tysięcy Palestyńczyków. Nakłada ona bezprecedensowe nieproporcjonalne i dyskryminujące ograniczenia ich ruchu w granicach Terytoriów Okupowanych i powoduje inne naruszenia ich podstawowych praw, między innymi prawa do pracy, do jedzenia, do opieki zdrowotnej, do edukacji i do odpowiedniego poziomu życia.

-Jakiekolwiek kroki, podjęte przez Izrael na Terytoriach Okupowanych w imię bezpieczeństwa muszą spełniać jego zobowiązania, wynikające z prawa międzynarodowego”- stwierdziła Amnesty International.

Szlak muru został wytyczony tak, by obejmował 50 izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu, gdzie żyje większość izraelskich osadników i które są nielegalne według prawa międzynarodowego.

-Wyjątki w prawie międzynarodowym, dotyczące bezpieczeństwa nie mogą być przywoływane dla uzasadnienia kroków, dających korzyści bezprawnym osadom izraelskim kosztem okupowanej ludności palestyńskiej. Budowa muru na Terytoriach Okupowanych jest takim właśnie posunięciem i w obecnym układzie narusza izraelskie zobowiązania względem międzynarodowego prawa humanitarnego” – stwierdziła Amnesty International.

Międzynarodowe prawa człowieka i prawo humanitarne wymaga, by Izrael, jako okupant, chronił i gwarantował prawa ludności palestyńskiej.

Amnesty International nakłania społeczność międzynarodową do zapewnienia, by Izrael wypełnił swoje zobowiązania względem międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego, wliczając w to zobowiązania jako okupanta na mocy Czwartej Konwencji Genewskiej.

-Próby rozwiązania konfliktu między Izraelem i Palestyńczykami drogą politycznych negocjacji muszą odwoływać się do poszanowania fundamentalnych praw człowieka i gwarantować je obydwu społecznościom- – orzekła Amnesty International.

Organizacja ponawia również swój apel do uzbrojonych palestyńskich grup, by natychmiast położyły kres polityce zabijania, wymierzonej w izraelskich cywili w Izraelu i na Terytoriach Okupowanych, oraz do władz palestyńskich, by podjęły szybkie i konkretne działania, by zapobiec atakom grup uzbrojonych Palestyńczyków na izraelską ludność cywilną.

Tematy