Japonia: poważne obawy związane z ustawą o prawach człowieka

Jedna z ustaw przewiduje powołanie Krajowej Komisji Praw Człowieka. Zdaniem Amnesty International komisja taka powinna być autonomicznym, wiarogodnym i skutecznym organem działającym na rzecz ochrony praw człowieka, natomiast nie powinna być agendą Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wedle Amnesty International funkcjonujące w Japonii jednostki penitencjarne jak również należące do służb imigracyjnych budzą obecnie wiele zastrzeżeń z punktu widzenia ochrony praw człowieka.

-Rząd japoński powinien jeszcze raz przemyśleć zamysł powołania Komisji w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości. Takie usytuowanie Komisji będzie miało negatywny wpływ na jej działania w sferze monitorowania i poprawy praw człowieka- – podkreśla Amnesty International.

-Aby Komisja mogła skutecznie wypełniać swoje zadania, trzeba zapewnić jej status niezależnej instytucji. Komisja powinna mieć również możliwość swobodnego działania tak z japońskimi jak i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi- – dodaje Amnesty International.

-Status Komisji należałoby oprzeć na normach międzynarodowych takich jak -Principle relating to the Status of the National Human Rights Commission- (Paris Principle) – -Podstawowe Założenia Krajowych Komisji Praw Człowieka- – podkreśla Amnesty International.

Wzywamy Japonię do stosownych zmian w projekcie ustawy o ochronie praw człowieka oraz do przestrzegania wszystkich wskazań międzynarodowych konwencji na temat praw czlowieka, których Japonia jest sygnatariuszem – oświadcza Amnesty International.

Tematy