Jemen/USA: rząd nie może usankcjonować egzekucji pozasądowych

Amnesty International napisała też do Prezydenta Jemenu, z zapytaniem, czy władze Jemenu poczyniły jakiekolwiek kroki w celu aresztowania tych osób. Organizacja nalega na złożenie wyjaśnień w sprawie współpracy rządu oraz na ujawnienie wszystkich informacji na temat wypadku, jakie posiada rząd jemeński.

-Stany Zjednoczone powinny wydać jasne i jednoznaczne oświadczenie, że nie uznają pozasądowych egzekucji pod żadnym pozorem i że reprezentant Stanów Zjednoczonych, który byłby wciągnięty w tego typu egzekucje, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności sądowej- dodała Amnesty International.

Amnesty International wzywa rząd Stanów Zjednoczonych, żeby dostarczył pełnych wyjaśnień dotyczących roli, jaką w zabiciu sześciu mężczyzn w Jemenie odgrywał personel amerykański. Pośród zamordowanych był jeden z rzekomych przywódców al.-Qa’idy Quad Salim Sinan al.-Harethi.

Amnesty International uznaje fakt, że rząd amerykański zobowiązany jest do ochrony swoich obywateli. Jednakże, wszystkie podjęte kroki muszą być zgodne z międzynarodowymi prawami człowieka, do którego przestrzegania Stany Zjednoczone są zobowiązane.

Zakaz arbitralnego aktu pozbawienia życia musi być zawsze bezwzględnie respektowany, nawet gdy w kraju obowiązuje stan zagrożenia.

Tematy