Kanada musi aresztować Georga W. Busha

“Kanada jest zobowiązana przez prawo międzynarodowe do aresztowania i postawienia przed sądem byłego prezydenta Busha, odpowiedzialnego za przestępstwa w świetle prawa międzynarodowego, w tym tortury,” powiedziała Susan Lee, Dyrektorka Amnesty International ds. Ameryk.
“Ponieważ władze Stanów Zjednoczonych do tej pory nie postawiły byłego prezydenta Busha przed wymiarem sprawiedliwości, nadszedł czas na działanie ze strony społeczności międzynarodowej. Jeśli Kanada nie podejmie konkretnych kroków w czasie jego wizyty, będzie to stanowiło pogwałcenie Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur i manifestację pogardy dla podstawowych praw człowieka.”
Amnesty International przesłała 21 września 2011 roku do władz Kanady memorandum, które podkreśla odpowiedzialność prawną byłego prezydenta za liczne naruszenia praw człowieka. Doszło do nich w czasie trwania programu bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA w latach 2002-2009, w którym dopuszczono stosowanie tortur i innych form okrutnego i nieludzkiego traktowania oraz przymusowych zaginięć.
Prezydent George W. Bush wdał zgodę na stosowanie -wzmocnionych technik przesłuchań- wobec osób przetrzymywanych w tajnych więzieniach CIA.
Były prezydent przyznał się do wydania zgody na stosowanie podtapiania, (waterboarding) wobec kilku osób. Stosowanie tej techniki tortur wobec nich zostało potwierdzone.
Zatrzymani byli poddawani podtapianiu i serii innych -wzmocnionych technik przesłuchań-, w tym wielogodzinnemu przetrzymywaniu w bolesnych dla ciała napiętych pozycjach i pozbawianiu snu, w trakcie programy bezprawnych transferów i tajnych więzień CIA, uruchomionego za zgodą ówczesnego prezydenta Busha.
Inspektor Generalny CIA odkrył, że Zajn al Abidin Muhammed Husajn (znany jako Abu Zubajda) oraz Khalid Szejk Mohammed, w latach 2002-2003, byli poddawani podtapianiu łącznie co najmniej 266 razy.
Dokument przesłany władzom Kanady przez Amnesty International przedstawia również dalsze dowody na stosowanie tortur I popełnienie przestępstwa w świetle prawa międzynarodowego wobec osób przetrzymywanych w bazach wojskowych USA w Guantanamo, Afganistanie i Iraku.
“To kluczowy moment dla Kanady, aby pokazać, że jest  gotowa wypełnić swoje obietnice i zobowiązania wobec praw człowieka,” powiedziała Susan Lee. “Kanada zawsze była liderem w umacnianiu międzynarodowego systemu sprawiedliwości i teraz musi pokazać, że kiedy nadszedł czas rozliczenia za łamanie praw człowieka, nikt nie może stać ponad prawem.”