Kara śmierci: pozytywne i negatywne zmiany w pierwszym półroczu 2015 roku

Negatywne zmiany

1. Indonezja wznowiła egzekucje

Indonezja wykonała karę śmierci na 6 osobach za przemyt narkotyków. Były to pierwsze od 2013 roku egzekucje w kraju.

2. Pakistan może dołączyć do niechlubnej czołówki państw wykonujących najwięcej egzekucji

W grudniu 2014 roku Pakistan wznowił wykonywanie egzekucji. Od tego czasu straconych zostało już co najmniej 150 osób.

3. Indonezja i Pakistan wykorzystują problem przestępczości i terroryzmu jako wymówkę dla wznowienia egzekucji

Indonezja i Pakistan twierdzą, że egzekucje są skuteczną odpowiedzią na przestępczość i terroryzm. Nie ma jednak żadnych dowodów na to, że kara śmierci jest lepszą odpowiedzią na przestępczość niż pozbawienie wolności, ani że zniesienie kary śmierci prowadzi do wzrostu liczby przestępstw.

4. Iran prawdopodobnie przekroczy liczbę egzekucji wykonanych w 2014 roku

W 2014 roku w kraju wykonano co najmniej 743 egzekucje. W ciągu 6 miesięcy 2015 roku Iran stracił już około 700 osób, wiele z nich potajemnie.

5. Arabia Saudyjska już straciła więcej osób niż w całym 2014 roku

W pierwszym półroczu 2015 roku Amnesty International odnotowała 102 egzekucje, co stanowi więcej niż w całym 2014 roku (90 egzekucji). Prawie połowa wyroków śmierci dotyczyła przestępstw narkotykowych.

Pozytywne zmiany

1. W ciągu 3 miesięcy 3 państwa zniosły karę śmierci

W styczniu karę śmierci zniósł Madagaskar. W lutym w jego ślady poszło Fidżi, natomiast w marcu – Surinam.

2. Kolejne 3 państwa są bliskie zniesienia kary śmierci

Parlament w Mongolii rozpatruje projekt kodeksu karnego znoszącego karę śmierci. Burkina Faso i Korea Południowa rozważają podobne projekty przepisów.

3. Trend abolicji kary śmierci w USA staje się coraz silniejszy

Nebraska stała się 19. stanem USA bez kary śmierci. W lutym gubernator Pensylwanii ogłosił zawieszenie wykonywania egzekucji.

4. Państwa wykonujące egzekucje stanowią mniejszość

W ciągu ostatnich 5 lat średnia liczba państw wykonujących egzekucje wynosi 22.

5. Ponad połowa świata zniosła karę śmierci

101 państw zniosło całkowicie karę śmierci. 33 państwa zniosły ją w praktyce – nie wykonały egzekucji od co najmniej 10 lat.

Na początku 2016 roku opublikujemy nasz coroczny raport dotyczący stosowania kary śmierci na świecie.