Kenia: Memorandum do nowego rządu na temat praw człowieka

W memorandum wysłanym 18 lutego do nowego rządu AI przychylnie odniosła się do pozytywnego nastawienia do ochrony praw człowieka w Kenii: chęci zniesienia kary śmierci, zniesienia przejściowych zasad sprawiedliwości, przeprowadzenia postępowania sądowego wobec podejrzanych o stosowanie tortur oraz zastosowania środków odszkodowawczych dla osób ocalałych po torturach, podjęcia kroków w celu ochrony praw dzieci ulicy i zmian w polityce wobec uchodźców.

-Rząd Kenii powinien bezzwłocznie podjąć działania na tych obszarach przez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań ustawodawczych w parlamencie tam, gdzie są one konieczne, oraz przez podjęcie innych wymaganych kroków administracyjnych- – oświadczyła organizacja.

AI w dalszym ciągu nalega, aby kenijski rząd rozpatrzył w szczególności następujące zagadnienia:

  • Bezkarność – rząd powinien podjąć całościowe i niezależne dochodzenia w kwestii wszystkich przytoczonych naruszeń praw człowieka, które stwierdzono do momentu wyborów w grudniu 2002 roku, nadużyć praw człowieka opisanych w raporcie Komisji Akiwumi oraz wszystkich zabójstw politycznych i -zaginięć-. Osoby odpowiedzialne za te czyny powinny być oddane w ręce wymiaru sprawiedliwości.
  • Tortury i znęcanie się – rząd powinien zająć jasne stanowisko, że nie będzie tolerował tortur i niewłaściwego traktowania, przez ustawowe uchwalenie aktu prawnego stwierdzającego, że jakiekolwiek stwierdzenie torturowania będzie rozpatrywane przez organy sądowe; że lekarze będą szkoleni pod kątem dokumentowania aktów torturowania; że będzie doprowadzone do końca wprowadzanie w życie wszystkich zaleceń zawartych w raporcie Specjalnego Sprawozdawcy narodów Zjednoczonych do Spraw Tortur z 1999 roku
  • Przemoc wobec kobiet – rząd powinien zreformować akty prawne i podejmować działania dotyczące wszystkich aktów przemocy wobec kobiet, m.in. gwałtów małżeńskich, przestępstw kryminalnych; powinien ustanowić na posterunkach policji, w szpitalach i klinikach medycznych mechanizmy ułatwiające taktowne i efektywne zajmowanie się przypadkami przemocy wobec kobiet, a także utworzyć programy edukacyjne i szkolenia dla urzędników sądowych na temat przestępstw na tle seksualnym.
  • Administrowanie organami wymiaru sprawiedliwości i reforma systemu sądowniczego – AI nalega, aby rząd zagwarantował prawo do sprawiedliwego procesu sądowego wszystkim Kenijczykom, kontynuował reformę systemu sądowniczego poprzez zapewnienie wyczerpującego zestawu procedur do walki z korupcją wśród urzędników sądowych i sędziów, dostarczał wystarczających finansowych i technicznych środków na reformę sądownictwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych urzędników sądowych przez system szkoleń.
  • Przegląd Konstytucji Kenii – organizacja nalega, aby rząd uczynił priorytetowym proces reformy konstytucyjnej w celu zagwarantowania ochrony praw człowieka wszystkim Kenijczykom.
  • Ratyfikacja instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka – rząd kenijski powinien ratyfikować te instrumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka, które Kenia do tej pory nie ratyfikowała.

-Każdy Kenijczyk ma prawo do życia w społeczeństwie, w którym fundamentalne prawa są respektowane w teorii i praktyce. Wszystkie osoby, które obecnie sprawują władzę w Kenii, powinny publicznie zobowiązać się, że uczynią ochronę praw człowieka rzeczywistością dla Kenijczyków- – oświadczyła AI.

Tematy