Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy: Dzieci nie powinny brać udział w wojnach dorosłych – 12 lutego br. rocznica traktatu ONZ “Dzieci żołnierze”

-Dzieci-żołnierze nadal są wykorzystywane w wojskach piechoty, jako tragarze, czujki oraz seksualni niewolnicy – problem ten pojawia się z każdym nowym konfliktem zbrojnym, dzieci są narażone na udział w walkach- , powiedział Casey Kelso, koordynator Koalicji Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy.

Koalicja ostrzega społeczność międzynarodową, że problemu nie można traktować jako rozwiązanego tylko dlatego, że jest zakazany przez prawo międzynarodowe. Amnesty International, członek-założyciel Koalicji, nadal prowadzi kampanię przeciwko wykorzystywaniu dzieci-żołnierzy.

W grudniu 2002, Sekretarz Generalny ONZ w raporcie przedstawionym Radzie Bezpieczeństwa wskazuje na 23 strony konfliktów w 5 krajach, w których wciągnięte są dzieci-żołnierze: Afganistan, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Liberia i Somalia. W krajach tych nie tylko zbrojne grupy opozycji, ale także siły rządowe wykorzystują dzieci w czasie walk.

W styczniu 2003 Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła nową rezolucję dotyczącą dzieci w konfliktach zbrojnych, wzywając Sekretarz Generalnego, aby informacje dotyczące ochrony dzieci znalazły się w we wszystkich jego raportach poświęconych poszczególnym krajom.

Mimo, że 111 krajów (w tym Polska) podpisało -traktat o dzieciach-żołnierzach- uznając przymusowe rekrutowanie dzieci za zło, tylko 46 krajów złożyło wiążące prawnie zobowiązanie przyjęcia Protokołu Dodatkowego.

Kraje, w których istnieje obawa o wykorzystywanie dzieci-żołnierzy:

  • W Myanmarze, około 70,000 dzieci występuje w mundurach armii rządowej – wiele zostało powołanych siłą, przez porwanie lub zastraszanie więzieniem nawet w wieku 11 lat.
  • W Kolumbii według raportów Koalicji około 14.000 dzieci-żołnierzy – chłopców i dziewczynek, nawet 10-letnich zostało zrekrutowanych do zbrojnych grup paramilitarnych i militarnych.
  • W Nepalu, według niektórych źródeł, dzieci-żołnierze stanowią nawet 30% sił zbrojnych Komunistycznej Partii Nepalu, liczba ta rośnie każdego miesiąca.<

Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy powstała w 1998. Członkami założycielami są: Amnesty International, Human Rights Watch, wiele innych lokalnych organizacji pozarządowych z Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji.

Więcej informacji
» Dalsze informacje na temat Koalicja Przeciwko Wykorzystywaniu Dzieci-Żołnierzy znajdują się na stronie (strona w języku angielskim) – http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/childsoldiers

Tematy