Kolumbia: grozi jej śmierć za ochronę Amazonii

Jani Silva to uśmiechnięta, otwarta mama, żona, babcia i… prawdziwa wojowniczka. Jest obrończynią środowiska i praw człowieka. Przez całe swoje życie działa na rzecz społeczności kolumbijskich rolników (campesinos) zamieszkujących region rzeki Putumayo.

Założone z jej inicjatywy Stowarzyszenie na rzecz zintegrowanego i zrównoważonego Rozwoju Perły Amazonii (ADISPA) od 2008 r. promuje ochronę środowiska Amazonii oraz walczy o prawa ludności rezerwatu Putumayo. Ze względu na swoją działalność, która stanęła na drodze firmom wydobywczym i kartelom narkotykowym, Jani stała się obiektem licznych gróźb i realnie obawia się o swoje życie.

Jani Silva jest nazywana przez lokalną społeczność “urodzoną liderką”. Już w młodości angażowała się w poprawę dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu rzeki Putumayo. W wieku 26 lat została przez swoją społeczność wybrana na “inspektora wiejskiego” i sprawowała to stanowisko przez 13 lat. Podjęła m.in. działania mające na celu aktualizację rejestru obywateli, gdyż był on do tego stopnia zaniedbany, że w większości rodzin, tylko jeden z jej członków był zarejestrowany i posiadał dowód tożsamości. To w trakcie sprawowania funkcji “inspektora wiejskiego” Jani Silva zaangażowała się w obronę praw tych, których głosu nikt nie słuchał.

W latach 90. Jani Silva wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności, zaczęła działać na rzecz uznania terenów rzeki Putumayo za strefę powierzoną campesinos i objętą ochroną. Ostatecznie starania te zaowocowały w 2000 r. powstaniem Rezerwatu dla Rolników Perła Amazonii. Jest to teren o szczególnych walorach przyrodniczych, który zamieszkuje około 1700 osób. W 2008 r. Jani Silvie i innym lokalnym działaczom udało się założyć Stowarzyszenie na rzecz integralnego i zrównoważonego rozwoju Perły Amazonii (ADISPA). Organizacja broni zasobów naturalnych i ekosystemów, które jak sama nazwa wskazuje są prawdziwą perłą zarówno dla ludności lokalnej, jak i całego świata. ADISPA prowadzi liczne warsztaty i edukuje mieszkańców m.in. na temat ekologicznych metod upraw. W wyniku działań Stowarzyszenia społeczność podejmuje wspólne decyzje, które często dają spektakularne efekty. Przykładowo ograniczone zostały polowania z użyciem psów i dzięki temu na terenie Rezerwatu odnowiła się populacja dzikich zwierząt. Organizacja z Jani Silvą na czele bardzo mocno walczy z firmami naftowymi, których działalność prowadzi do zanieczyszczania wód i gleby. Efektami ekspansji firm, takich jak Amerisur, są między innymi wycieki ropy naftowej, które zagrażają życiu i zdrowiu zarówno ludzi jak i zwierząt.

Kolumbia jest jednym z państw, w których walka na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska wiąże się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem. Działalność Jani Silvy i ADISPA jest niewygodna dla wielu firm, które próbują wzbogacić się kosztem naturalnych skarbów Amazonii, ale również dla grup przestępczych, karteli narkotykowych i wojska, ponieważ tereny rzeki Putumayo znajdują się na obszarze strategicznie istotnym – granicy Kolumbii, Ekwadoru i Peru. Jani Silva od lat otrzymuje groźby i jest zastraszana. Liczne skargi i prośby o przyznanie jej szczególnej ochrony są jednak niezmiennie oddalane przez kolumbijskie władze. Od trzech lat Jani wraz z mężem nie mieszkają już na swojej ukochanej farmie w Bajo Cuembi. Z powodu realnego zagrożenia życia zmuszeni byli opuścić swój region i społeczność. Jednak nawet po zmianie miejsca zamieszkania Jani Silva nadal nie jest bezpieczna. W 2020 r. doszło do wielu niepokojących incydentów. Jani wielokrotnie słyszała w pobliżu swojego domu strzały i była obserwowana. W tym roku już dwukrotnie ostrzegano działaczkę o planowanym zamachu na jej życie. Ujawnione zostały także informacje wskazujące na to, że Jani jest inwigilowana przez wojsko.

Pomimo prześladowań Jani Silva nie daje się uciszyć i nadal działa na rzecz Perły Amazonii. Dołącz do nas i zaapeluj o ochronę dla tej silnej, odważnej kobiety.

Źródła:

Amnesty International (2020), Protect environmental defender Jani Silva, [online] https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/w4r-2020-colombia-jani-silva/ [dostęp: 29.10.2020].

Amnesty International Polska (2020), Groźba śmierci za ochronę Amazonii, [online] https://amnesty.org.pl/akcje/grozba-smierci-za-ochrone-amazonii/?send=ok&type=d [dostęp: 29.10.2020].

ForumCiv (2019), Women change the world: Colombia, [online] https://www.forumciv.org/int/latest/women-change-world-colombia [dostęp: 29.10.2020].

PBI Colombia (2020), A Born Leader, [online] https://pbicolombia.org/2020/09/24/a-born-leader/#more-9714 [dostęp: 29.10.2020].

QUB School of Law (2016), Human Rights Defender – Jani Silva, [online] Human Rights Defender – Jani Silva [dostęp: 29.10.2020].