Komunikat z okazji 17 października ? Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony jest od 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem jest warunkiem tworzenia sprawiedliwego i bezpiecznego świata w przyszłości. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie.
W dniach 12-19 października 2009 odbędą się w Polsce m.in. następujące działania:
12-17 października – zajęcia edukacyjne w szkołach w całej Polsce na temat ubóstwa jako naruszenia praw człowieka, prowadzone przez Amnesty International;
17 października – -Oczyść Deltę Nigru!- akcja Amnesty International – prelekcja na temat zanieczyszczenia środowiska i łamania praw człowieka w Delcie Nigru, pokaz filmu -Poison Fire-. Warszawa, Home Africa Bar ul. Górczewska 67 (wejście od ul. Prymasa Tysiąclecia) godz. 17.30.
– akcja publiczna -Parada naszych Skarbów-, ATD Czwarty Świat , Kielce;
18 października – -Noc dla Afryki-, Polska Zielona Sieć: dyskusja z gośćmi z Gwinei, pokaz filmów -Europa eksportuje, Afryka cierpi-, -Głód rolników – wynik celowych działań-, koncert R.Brylewskiego i P.Kelnera Warszawa, klub Hydrozagadka, godz. 17.00
19 października – ODA Club, Polska Akcja Humanitarna – otwarta debata z udziałem gości z Gwinei: -Kryzys żywnościowy. Konflikt pomiędzy producentami i konsumentami żywności i sposoby jego rozwiązania – przykład Gwinei-. Biblioteka Publiczna m.st.Warszawy, Koszykowa 26/28, godz. 17:30
Więcej informacji:
www.atd.org.pl
www.igo.org.pl
www.globalnepoludnie.pl
Amnesty International, Jacek Białas, 609-288277
ATD Czwarty Świat, Pierre Klein, 505 222 609, email: [email protected]
Polska Akcja Humanitarna, Izabela Wilczyńska, 22 8288882 wew. 239, [email protected]
Polska Zielona Sieć, NOC DLA AFRYKI, Ola Antonowicz, 601 32 52 42, [email protected]

Tematy