Konferencja w sprawie powołania nowego Pełnomocnika/czki Rządu ds. Równego Traktowania

30 maja 2014 r. odbyła się konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Równych Szans, kilkudziesięciu organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości, w sprawie powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przedstawiciele i przedstawicielki Koalicji, w tym Amnesty International, zaapelowały, aby powołanie nowego Pełnomocnika odbyło się w procesie konsultacji z podmiotami, które na co dzień działają na rzecz osób dyskryminowanych.
Nagranie z konferencji:
List Koalicji na Rzecz Równych Szans do Premiera Donalda Tuska >>>